1. Назвіть основні властивості постійних магнітів.


Основні властивості постійних магнітів:

  • магнітна дія магніту найсильніше виявляється поблизу його полюсів;
  • однойменні полюси магнітів відштовхуються, а різнойменні - притягуються; неможливо одержати магніт тільки з одним полюсом;
  • у разі нагрівання постійного магніту до певної температури (точка Кюрі) його магнітні властивості зникають.