Розробки уроків


Урок 48. Тема: Утворення та розквіт елліністичних держав

Мета:

  • познайомити учнів з історією та розвитком елліністичних держав; визначити основні риси еллінізму;
  • розвивати вміння працювати з підручником, картками та удосконалювати навички роботи з історичної картою;
  • розвивати комунікативні здібності та вміння аналізувати, робити висновки; виховувати цікавість до історії.

Обладнання: карта «Розпад імперії Александра Македонського. Утворення елліністичних держав», підручник, картки з завданнями.

Розробка уроку "Пожежна безпека оселі"

Мета:

  • розглянути основні причини виникнення пожеж, ознайомити учнів з умовами виникнення процесу горіння, принципами запобігання пожежам;
  • розвивати уміння аналізувати причини виникнення пожеж;
  • виховувати серйозне ставлення до правил пожежної безпеки.

Результати навчання

Наприкінці заняття учні мають уміти:

Конспект уроку "Внутрішня будова Землі"

Мета уроку: ознайомити учнів із внутрішньою будовою Землі, поняттями вулкан та гейзер, учити висловлювати думку; розвивати у школярів критичне мислення, навички групової та пошукової діяльності, інтерес до науки географії; формувати науковий світогляд, виховувати сумлінність та наполегливість під час виконання завдань.

Тип уроку: нестандартний урок (урок-змагання).

Технологія: ІКТ з елементами інтерактивного навчання

Обладнання: роздавальний матеріал,

План - конспектуроку з української мовиу 3 класі із теми «Іменник. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках».

Урок №2. Тема. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.

Мета. Сформувати в учнів знання про власні і загальні іменники, розвивати уміння писати власні іменники з великої букви, закріпити уміння розрізняти назви істот та назви неістот, удосконалювати орфографічні навички, сприяти патріотичному вихованню.

Обладнання: керамічна іграшка сови, саморобні таблиці, фішки.

Хід уроку.

І. Організація класу.

Весела пісенька дзвіночка покликала нас на урок.

Конспект уроку "Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз"

Тема: Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз.

Мета: формувати знання учнів про лінзи, збільшення лінзи; навчити учнів виконувати геометричні побудови зображення предмета в лінзах;продовжити формувати вміння планувати і проводити спостереження, досліди, вимірювання, аналізувати отримані результати, розвивати творчі здібності учнів, прищеплювати навички інтелектуальної роботи;розкриття перспективи використання лінз та оптичних приладів у науці, техніці та побуті.

Тип уроку: комбінований

Конспект уроку Шевченко. «Мені тринадцятий минало». Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі

Мета. поглибити знання учнів про життя і творчість Т. Шевченка, проаналізувати його автобіографічний програмовий твір, в якому прослідковується мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові; ознайомити школярів з контрастом як художнім прийомом; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість, допитливість, вміння виразно читати поетичні твори; формувати світогляд школярів; виховувати почуття пошани, поваги до творчості Т. Шевченка, рідного краю, народу, прищеплювати риси доброти, співчуття, інтерес до наслідків власної праці.

Конспект уроку «Старий і море» — повість-притча Е. Хемінгуея про людину

Мета: допомогти учням глибше усвідомити притчевий характер твору, особливості стилю письменника та його вплив на розвиток світової художньої прози; розвивати навички характеризування героїв, визначення ідей, особливостей стилю, уміння висловлювати особисте ставлення до проблем, висвітлених у творі; виховувати гуманістичне й оптимістичне світобачення, прагнення до гармонійного життя.

Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього,альбоми з репродукціями художників - мариністів Олексія Карамнова та Юрія Завального.

Конспект уроку Твір за повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі»

Тема. Твір за повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі»

Мета:

  • поглиблювати в учнів знання і розуміння тексту «Різдвяної пісні...»
  • розвивати в школярів навички складання усної та письмової характеристики героїв, навички написання фанфіків
  • виховувати в дітей кращі людські якості.

Обладнання: підручники із світової літератури, зошити, .мішечок, кольорові капелюхи, карточки з завданням.

Тип уроку: урок розвитку мовлення.

Хід уроку

Конспект уроку "Григір Тютюнник. «Климко». Характеристика образу Климка-патріота"

Тема. Григір Тютюнник. «Климко». Характеристика образу Климка-патріота 

Мета: вчити аналізувати та інтерпретувати художній твір, характеризувати літературного героя  сприяти поглибленню уявлення про патріотизм розвивати літературно-аналітичні навички, критичне мислення, навички вдумливого читання художнього твору.

Хід уроку

І. Емоційне налаштування на урок

Учитель. Давайте на початку уроку кожен пригадає добрі справи, які ми зробили для інших людей, зробили з любов’ю до людей.  Хто хоче про це розповісти?

План-конспект уроку української літератури в 6 класі "Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість"

План-конспект уроку української літератури в 6 класі

Тема. Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість

Ім’я уроку : «Життя дане на добрі справи»

Мета: продовжити роботу щодо аналізу твору Володимира Винниченка «Федько-халамидник», характеристики щедрого на добро головного героя твору як особистості; розвивати навички виразного читання, логічне та образне мислення, висловлювати своє ставлення до зображуваного; виховувати високі моральні якості та духовні цінності.