Розробки уроків


Конспект уроку "Лівобережжя та Слобідська Україна"

Тема. Лівобережжя та Слобідська Україна

Мета: окреслити етапи цілеспрямованої діяльності російського царизму за ліквідацію автономного устрою України; з'ясувати історичне значення Української козацької держави — Гетьманщини; формувати в учнів уміння давати історичну оцінку подіям та їх учасникам; виховувати у школярів любов до вітчизняної історії.

Основні терміни й поняття: Гетьманщина, козацький устрій, автономний устрій.

Обладнання: карта, атласи, підручники, посібники, документи та ілюстрації.

Конспект уроку з літератури "Іван Котляревський - зачинатель нової української літератури. Огляд життя письменника, історія написання поеми «Енеїда»"

Тема. Іван Котляревський - зачинатель нової української літератури. Огляд життя письменника, історія написання поеми «Енеїда». Поняття про пародію, бурлеск, травестію.

План-конспект уроку фізичної культури (модуль «Гімнастика») для учнів 9 класу

Тема уроку: Техніка виконання та оволодіння елементів гімнастики, акробатики, атлетичної гімнастики (розвиток основних фізичних якостей методом колового тренування)

Мета: формування навиків оволодіння елементами гімнастики, розвиток основних фізичних якостей методом колового тренування, збереження та зміцнення здоров`я учнів.

Завдання уроку

Конспект уроку з інформатики "Пошук інформації в інтернеті"

Мета учбова: Розглянути основні правила пошуку інформації на комп'ютері. Сформувати вміння знаходити на комп'ютері необхідну інформацію в автоматизованому режимі. Використовувати автономну і онлайнову довідку інформаційної системи. Використовувати засоби автоматизованого пошуку інформації на комп'ютері.

Мета виховна: Виховувати упевненість у собі, доброзичливість та вміння тактовно висловлювати свою точку зору.

Мета розвитку: Розвивати інтерес учнів до інформатики та інформаційну культуру. Розвивати дбайливе відношення до техніки.

Розробка уроку з англійської мови на тему "Їжа"

Мета уроку: активізувати лексико-граматичні навички усного мовлення з теми;практикувати учнів в читанні зі значним обсягом інформації за короткий проміжок часу;практикувати учнів в аудіюванні; виховувати вміння працювати в парах і групах, почуття взаємодопомоги та колективізму під час обговорення дискусійних проблем; розвивати слухову, зорову пам'ять, логічне та творче мислення;розвивати уміння аргументовано захищати свою думку; формувати культурні смаки;активізувати творчі та ділові здібності учнів.