Розробки уроків


План-конспект уроку фізичної культури (модуль «Гімнастика») для учнів 9 класу

Тема уроку: Техніка виконання та оволодіння елементів гімнастики, акробатики, атлетичної гімнастики (розвиток основних фізичних якостей методом колового тренування)

Мета: формування навиків оволодіння елементами гімнастики, розвиток основних фізичних якостей методом колового тренування, збереження та зміцнення здоров`я учнів.

Завдання уроку

Конспект уроку з інформатики "Пошук інформації в інтернеті"

Мета учбова: Розглянути основні правила пошуку інформації на комп'ютері. Сформувати вміння знаходити на комп'ютері необхідну інформацію в автоматизованому режимі. Використовувати автономну і онлайнову довідку інформаційної системи. Використовувати засоби автоматизованого пошуку інформації на комп'ютері.

Мета виховна: Виховувати упевненість у собі, доброзичливість та вміння тактовно висловлювати свою точку зору.

Мета розвитку: Розвивати інтерес учнів до інформатики та інформаційну культуру. Розвивати дбайливе відношення до техніки.

Розробка уроку з англійської мови на тему "Їжа"

Мета уроку: активізувати лексико-граматичні навички усного мовлення з теми;практикувати учнів в читанні зі значним обсягом інформації за короткий проміжок часу;практикувати учнів в аудіюванні; виховувати вміння працювати в парах і групах, почуття взаємодопомоги та колективізму під час обговорення дискусійних проблем; розвивати слухову, зорову пам'ять, логічне та творче мислення;розвивати уміння аргументовано захищати свою думку; формувати культурні смаки;активізувати творчі та ділові здібності учнів.

Урок 48. Тема: Утворення та розквіт елліністичних держав

Мета:

  • познайомити учнів з історією та розвитком елліністичних держав; визначити основні риси еллінізму;
  • розвивати вміння працювати з підручником, картками та удосконалювати навички роботи з історичної картою;
  • розвивати комунікативні здібності та вміння аналізувати, робити висновки; виховувати цікавість до історії.

Обладнання: карта «Розпад імперії Александра Македонського. Утворення елліністичних держав», підручник, картки з завданнями.

Розробка уроку "Пожежна безпека оселі"

Мета:

  • розглянути основні причини виникнення пожеж, ознайомити учнів з умовами виникнення процесу горіння, принципами запобігання пожежам;
  • розвивати уміння аналізувати причини виникнення пожеж;
  • виховувати серйозне ставлення до правил пожежної безпеки.

Результати навчання

Наприкінці заняття учні мають уміти: