Розробки уроків


Урок розвитку зв'язного мовлення "Складання казки за уявою на тему: Як подорожує краплина води"

Тема: Казка мудрістю багата. Складання казки за уявою на тему “Як подорожує краплина води.”

Мета: Закріпити вміння учнів самостійно складати розповіді (зокрема казки) поповнити словниковий запас учнів, ознайомити з кругообігом води в природі, розвивати уяву, фантазію, виховувати любов до навколишнього світу, природи.

Тип уроку: Комбінований

Розробка уроку «Захар Беркут». Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників

Тема. Іван Франко. «Захар Беркут». Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників

Мета: опрацювати ідейно-художній зміст повісті; дослідити, як у творі зображується героїчна боротьба проти монголо-татарських нападників; розвивати навички аналізу епічного твору, уміння підтверджувати власну думку цитатами з тексту; виховувати почуття патріотизму, гордість за наших предків; викликати інтерес до історичного минулого та творчого спадку Івана Франка.

Епіграф:

За рідний край і життя віддай.

Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

Тема: Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів.

Мета: Пояснити учням явище ізомерії; ознайомити з міжнародною номенклатурою назв органічних сполук; сформувати уміння складати структурні формули за назвами речовин і давати назви речовинам у відповідності до їх структурних формул; розвивати пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність і самостійність учнів; сприяти формуванню наукового світогляду на основі знань про будову та різноманітність органічних речовин.

Урок української мови в 5 класі "Лексика. Синоніми й антоніми"

Урок української мови в 5 класі

Підготувала Ю.М. Гончарова, учитель української мови та літератури вищої категорії, старший учитель Волохово-Ярського НВК Чугуївського району Харківської області

Тема: Лексика. Синоніми й антоніми (практично)

Мета:

План-конспект уроку "Життя і побут давніх українців" + презентація

5 клас

Тема: Життя і побут давніх українців

Мета:

  • познайомити учнів з життям і діяльністю давніх українців, створити їхні образні портрети, продовжити формування навичок самостійної та групової роботи;
  • розвивати уміння чітко й логічно висловлювати свої думки, продовжити формування хронологічних навичок;
  • виховувати інтерес до минулого, почуття патріотизму, національної гордості.

Завдання: дослідити розвиток українських жител, розширити знання про традиційний уклад українців, звичаї, традиції.

Географічні назви в історичній науці

Мета: ознайомитись з поняттям топоніміка,етноніміка, пояснити сутність та походження географічних назв; розвивати вміння користуватися історичним атласом, знаходити історичні регіони, показувати столицю України; сприяти вихованню патріотичних почуттів.

Обладнання: історична карта, портрети історичних діячів, картки з текстовими і візуальними джерелами.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування нових навичок.