9. Шляхетний, благородний можна сказати про людину, яка відзначається високими моральними якостями.


Це Недопопелюшка - «Коли Перший Недорадник схопив Алю за руку, Недопопелюшка кинулася на допомогу.»
Недоладько - «Він не залишився на кухні, а назирці пішов за ними, щоб допомогти, якщо буде треба.»