Сторінка 31. Перевір себе. Накресли таблицю та заповни її


Особливості твору Міфи Легенди Перекази
Створювалися колективно + + +
Автор не відомий + + +
Можливі варіанти твору + + +
Зображено тільки фантастичні події      
Поєднано реальні й фантастичні події +    
Зображено переважно реальні історичні події   + +
Зображено боротьбу добра і зла +   +