3. Які риси характеру в Карпа і Силуна?


Силун - добре розумівся на ґаздівстві, вдень відпочив у срібленому кріслі. Не хотів щоб у світлицях смерділо гноєм чи людським потом.

Карпо - чесний, працьовитий, справедливий. Карпо ненавидів тих, хто панові дуже низько кланявся, до землі нагинався.