3. Як характеризували Хуху її вчинки? Назви одну головну рису характеру хухи.