2. Поміркуй, хто в казці є носіями добра, а хто — зла.