10. Сформулюй тему казки.


Наочне демонстрування Того, як правда перемагає несправедливість.