1. Як називалася країна, у якій відбуваються події?


сторінки 88 поміркуй над прочитаним

Країна називалася Сльозолий. Там усі мали плакати, тому що царська родина увесь час пролизала сльози.