1. Визнач найголовніші події казки та намалюй вробочому зошиті «карту розуму».