1. Визнач найголовніші події казки та намалюй вробочому зошиті «карту розуму».


1. Війна між жайворонком та мишею; 2. Рятування орла 3. Яйце-райце та допомога змії. 4. Зміїна дочка.