1. Де й коли відбуваються події, описані в легенді? Підтвердь словами з тексту.


сторінки 21 поміркуй над прочитаним

Два королі — польський та угорський — об'єднали свої війська і підступили до стін славного міста Дорогобужа (зараз райцентр Смоленської області).