Поема «Кавказ» (1845)


Ключові слова:

  • ліро-епос;
  • сатирична поема;
  • присвята другові Якову де Бальмену;
  • символіка орла й античного образу Прометея;
  • монолог колонізатора, звернений до горця;
  • загарбницька політика російського самодержавства;
  • заклик до об’єднання зусиль народів для боротьби проти спільного ворога;
  • співчуття поневоленим, схвалення мужньої боротьби горців, утвердження безсмертя народу.

«Кавказ» (присвячено Якову де Бальмену - другові, який загинув на Кавказі)
Жанр: сатирична поема.
Гнівна інвектива проти царської загарбницької політики.
Твір починається із зображення Кавказьких гір (образ міфологема - Прометей).
Головна частина поеми - це монолог російського колонізатора, звернутий до горця (чеченця)
Закінчується твір зверненням до загиблого друга: Не за Україну, А за її ката довелось пролить Кров добру, не чорну.