Поема «Катерина» (1839)


Ключові слова:

  • ліро-епос;
  • соціально-побутова поема;
  • присвята В. Жуковському;
  • трагічна доля жінки-покритки й дитини-безбатченка в кріпосному суспільстві;
  • жорстока народна мораль щодо покритки.

(Покритка — дівчина, яка не вберегла своєї честі й народила позашлюбну дитину (байстрюка). За давнім українським звичаєм, їй обрізали коси і покривали голову хусткою. Звідси вислів — покритка. Також використовувалися терміни: стрига (від того, що її публічно обстригали), нешлюбна мати. Сучасна назва —мати-одиначка та неповна сім'я (як інститут сім'ї))

Про поему «Катерина»

Поема присвячена Василю Жуковському (на згадку про викуп з кріпацтва).
Жанр - соціально-побутова поема.
Тема- зображення трагічної долі матері-покритки.
Прообраз - Оксана Ковалевич.
Композиція: вступ - звернення до дівчат: «Кохайтеся, чорнобриві...»
Зав’язка: «Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, покохала москалика, як знало серденько...»
Кульмінація: зустріч Катерини з офіцером, який відштовхує її з сином: «Утік!.. Нема... Сина, сина Батько одцурався!»
Розв’язка: самогубство Катерини, постпозиція: зустріч батька з сином Івасем (був поводирем у кобзаря ): «А пан глянув... одвернувся...Пізнав, препоганий...»

Твір побудовано на паралелізмі - картини природи відображають настрій героїні: в образі Катерини прочитується образ України.