Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури


1. Усна народна творчість

Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових і родинно-побутових пісень. Пісні Марусі Чурай «Віють вітри...», «Засвіт встали козаченьки». Історичні пісні «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то хміль...». Тематика, образи, зміст народних дум і балад «Дума про Марусю Богу- славку». Балада «Ой летіла стріла»

Учасник (ця) ЗНО:

аналізує літературний твір чи його уривок; розрізняє види й жанри усної творчості; розрізняє й називає різновиди календарно-обрядових пісень; аналізує зміст, образи, настрої суспільно-побутових і родинно-побутових пісень; визначає провідні мотиви історичних пісень, характеризує образи героїв — історичних осіб; визначає тематику й художні особливості балад і дум, пісень Марусі Чурай; визначає у фольклорних творах анафори, рефрени, постійні епітети, персоніфікацію, символи, гіперболу, визначає їхню художню роль

2. Давня українська література

«Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги). «Слово про похід Ігорів». Григорій Сковорода «De libertate», «Всякому місту — звичай і права», «Бджола та Шершень», афоризми

Учасник (ця) ЗНО:

знає та визначає основні тео- ретико-літературні поняття:

 • художній образ;
 • прототип;
 • тему, ідею, мотив художнього твору;
 • проблематику та конфлікт у художньому творі;
 • композицію художнього твору: сюжет, позасюжетні елементи;

знає та вміє визначати в літературному творі тропи:

 • епітет;
 • порівняння;
 • метафору;
 • алегорію;
 • гіперболу

3. Література кінця XVIII - початку XIX ст.

Іван Котляревський «Енеїда», «Наталка Полтавка». Григорій Квітка-Основ’яненко «Маруся». Тарас Шевченко «Катерина», «Гайдамаки», «Кавказ», «Сон (У всякого своя доля...)», «І мертвим, і живим, і ненарожден- ним...», «Заповіт». Пантелеймон Куліш «Чорна рада». Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я». Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Іван Карпенко-Карий «Мартин Боруля». Іван Франко «Гімн», «Чого являєшся мені у сні?..», «Мойсей»

Учасник (ця) ЗНО:

знає основні теоретико-літературні поняття:

 • сентименталізм, романтизм, реалізм, їх ознаки;
 • епос та його жанри (новела, оповідання, повість, роман, різновиди повісті та роману);
 • лірику, її тематичні різновиди та жанри (сонет, гімн, послання, поема);
 • драму та її жанри (комедія, трагедія, трагікомедія, власне драма, драма-феєрія;
 • види комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск, бурлеск; травестія
 • поетичний синтаксис (інверсія, тавтологія, антитеза, анафора, паралелізм);
 • риторичні звертання й запитання;
 • алітерацію, асонанс;
 • різновиди роману (роман у новелах, роман у віршах);
 • кіноповість;
 • усмішку;

уміє пояснювати поняття: «розстріляне відродження»

4. Література XX ст.

Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків», «Intermezzo». Ольга Кобилянська «Земля». Леся Українка «Contra spem spero!», «Лісова пісня». Микола Вороний «Блакитна Панна». Олександр Олесь «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..». Павло Тичина «О, панно Інно...», «Пам’яті тридцяти», «Ви знаєте, як липа шелестить...». Максим Рильський «Молюсь і вірю. Вітер грає...». Микола Зеров «Київ — традиція». Микола Хвильовий «Я (Романтика)». Юрій Яновський «Дитинство». Володимир Сосюра «Любіть Україну!». Валер’ян Підмогильний «Місто». Остап Вишня «Моя автобіографія», «Сом». Микола Куліш «Мина Мазайло». Богдан-Ігор Антонич «Різдво». Олександр Довженко «Україна в огні», «Зачарована Десна». Андрій Малишко «Пісня про рушник». Василь Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина?..», «Задивляюсь у твої зіниці...». Олесь Гончар «Залізний острів». Григір Тютюнник «Три зозулі 3 поклоном». Василь Стус «Як добре те, що смерті не боюсь я...», «О земле втрачена, явися!..». Іван Драч «Балада про соняшник». Ліна Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать...», «Українське альфреско», «Маруся Чурай»

Учасник (ця) ЗНО:

визначає місце й роль митця в літературному процесі; знає основні теоретико-літературні поняття:

 • український модернізм і його особливості;
 • модерністські напрями та течії: імпресіонізм, неоромантизм, символізм, експресіонізм

5.Твори українських письменників-емігрантів

Іван Багряний «Тигролови». Євген Маланюк «Стилет чи стилос?»

Учасник (ця) ЗНО:

орієнтується у творчості українських письменників- емігрантів; знає особливості пригодницького роману

6. Сучасний літературний процес

Загальний огляд, основні тенденції. Постмодернізм як літературне явище

Учасник (ця) ЗНО:

орієнтується в основних тенденціях розвитку сучасної літератури; визначає найхарактерніші ознаки постмодернізму