1. Складіть перелік подій з історії України XVI ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.


  • 40-ві роки XVI ст. — виникнення перших церковних братств — організацій православного міщанства, що в межах церковної парафії опікувалися освітою і займалися благодійницькою діяльністю. Діяльність братств сприяла національно-культурному розвиткові українського народу.
  • 50-ті роки XVI ст. — виникнення першого укріплення козаків ка Дніпрі, майбутньої Запорізької Січі, військово-політичної організації українського козацтва.
  • 1569 р. — Люблінська унія. Об’єднання Польщі та Литви у Річ Посполиту, що суттєво вплинуло на становище українського населення.
  • 1572 р. — виникнення реєстрового козацтва. Початок визнання козаків окремою верствою населення з правами та привілеями.
  • 1591-1593 рр. — повстання козацтва під проводом К. Косинського. Перше серед цілої низки повстань українського козацтва проти національного і соціального гноблення з боку польських магнатів та шляхти.