Узагальнення знань за розділом «Українські землі наприкінці 50-х pp. XVII — на початку XVIII ст.»