1. Складіть перелік подій з історії України першої половини XVII які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір


  • 1596 р. — Берестейська церковна унія. Внаслідок цієї події виникла греко-католицька (уніатська) церква.
  • Перші десятиліття XVII ст. — героїчні морські походи козаків проти Кримського ханства та Османської імперії.
  • 1621 р. — Хотинська війна. Перемога польського війська та українських козаків на чолі з П. Конашевичем-Сагайдачним над турецькими військами. 20-30 рр. XVII ст. — масові козацько-селянські повстання в Речі Посполитій. Ця подія є свідченням прагнення українського народу захистити свої права від утисків із боку уряду та шляхти Польщі.
  • 1632 р. — рішення короля Польщі Владислава IV про узаконення православної церкви і надання привілею на Київську митрополію П. Могилі.