8. Якими, на вашу думку, були найважливіші досягнення культури України першої половини XVII ст.? Поясніть свою думку.


Галузі культури

Події

Значення

Освіта

Збільшена кількості братських шкіл (бл. 30), єзуїтських, протестантських, греко-католицьких навчальних закладів. Заснування у 1632 році Киево-Могилянського колегіуму, що за рівнем викладання наближався до тогочасних університетів.

Відкриття навчальних закладів у нових містах та зростання їхньої кількості свідчить про нові можливості для українського населення у здобутті освіти. Залучення до викладання видатних учених підвищує якість освіти. Зростає рівень писемності населення.

Література

Продовжує розвиватися полемічна література. Написано історико-полемічний памфлет «Пересторога»; «Тренос» М. Смотрицького. З’являються такі літературні Жанри, як ораторсько-проповідницька проза, мемуарна проза та поезія: полемічна («Скарга вбогих до Бога») та епіграмна (твори Герасима Смотрицького, Дем’яна Наливайка та ін.). З’являються збірки віршів для декламацій школярами, зокрема «Вірші на жалісний погреб... Петра Конашевича-Сагайдачного, Касіяна Саковича.

Наявність різних жанрів як прози, так і поезії в українській літературі свідчить про її поступальний розвиток. Автори творів поширювали свої політичні, релігійно-філософські ідеї серед освіченого населення, об’єднували однодумців, полемізували з противниками. Це свідчить про формування громадської думки в Україні.

Літописання

У цей період створено Острозький, Львівський, Київський літописи. Найцікавішою пам’яткою є Густинський літопис, складений, вірогідно, в 1623-1627 рр. 3. Копистенським.

Ці літописи є історичними джерелами про події того часу. Автори використовують й інші джерела, що не збереглися. Літописи містять свідчення про виникнення козацтва та Берестейську церковну унію.

Книговидання

Друкарня Львівського Успенського братства випустила граматику грецької і церковнослов’янської мов, збірки віршів та драматичних творів українською мовою. Найбільша в Україні Києво-Печерська друкарня випустила «Часослов* та «Анфологіон». З’явилися приватні друкарні у Києві та мандрівні друкарні. Усього існувало 20 друкарень.

Здобутки українського книговидання сприяли розвитку культури й освіти українців, допомагали протистояти окатоличенню та полонізації. Навколо друкарень виникали гуртки, які об’єднували діячів культури, вчених і високоосвічених людей.