УРОК 27


УРОК 27

Тема: Щасливого Великодня

Мета: повторити й активізувати лексичний матеріал теми; ознайомити учнів з новими ЛО та закріпити їх уживання в усному мовленні; практикувати учнів у вживанні речень у теперішньому неозначеному часі та структур «Do you …? Yes, I do./ No, I don’t”; повторити вивчені літери.

Розвивати навички письма, навички діалогічного та монологічного мовлення; тренувати техніку читання.

Виховувати повагу до українських традицій.

Обладнання: тематичні малюнки до с. 65, картки для роботи в групах, алфавіт, картки для самостійної роботи.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ.

1. Привітання.

- Good morning, dear children.

I am glad to see you.

Say, please how are you?

- We are fine, thank you!

2. Повідомлення теми та мети уроку.

- Today we’ll continue to speak about Easter holidays. We learn new words and make up sentences in Present Simple Tense.

- OK. Let’s start our lesson.

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

а) фонетична зарядка

- At Easter we colour the eggs. You must match eggs with letters to the following colours.

(на яйцях літери, на кольорових кульках їх звуки)

б) мовна розминка

- Let’s learm a poem about this holidays.

(ex 2, p. 65)

4. Повторення раніше вивченого

а) фронтальне опитування

- Let’s play the game “A ball”. I’ll name the words in Ukrainian and you must name them in English.

б) робота з карткою

- You have a card. You must write down the small and the capital letters.

( Pavlichenko p.54, ex 3)

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Введення нової лексики

а) семантизація слів

- Look at the picture and say what can you see?

[i:] – [i:] – [i:] – Easter

[a:] – [a:] – [a:] – basket

[ ] – [ ] – [ ] – bunny

б) фонетичне опрацювання

в) закріплення лексики

гра «Покажи мені»

гра «Познач і скажи»

(Павліченко с. 54, впр. 1)

2. Розвиток граматичних навичок.

а) аудіювання

- Look at the pictures and read the names of children

(ex 3, p. 66)

б) робота в зошитах

- OK. Let’s try to make sentences.

Mum/ bake paskas. ___________________________

Ann/ clean the room. __________________________

Dan/ paint Easter eggs. _________________________

3. Розвиток навичок читання

а) робота з підручником

- Open your books at page 66 and find the ex 4.

- Look, find and say.

б) читання літер

- ex 5c, p. 67

- Look and say.

4. Розвиток навичок говоріння.

- Look at the desk. You have cards. You must decorate them and say how you prepare to the Easter.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ.

1. Підведення підсумків уроку.

- What new words did you learn at our lesson? What does the words “Easter bunny” mean?.

2. Закінчення уроку.

- The lesson is over. Good – bye!