УРОК 26


УРОК 26 Дата: ___________

Тема: Мій день народження.

Мета: повторити й активізувати лексичний матеріал теми; ознайомити учнів з новими ЛО та закріпити їх уживання в усному мовленні; практикувати учнів у вживанні речень у теперішньому неозначеному часі та структур «Do you …? Yes, I do./ No, I don’t”; повторити вивчені літери.

Розвивати навички письма, навички діалогічного та монологічного мовлення; тренувати увагу та пам'ять.

Виховувати культуру спілкування.

Обладнання: м’яч, картка для самостійної роботи, тематичні малюнки, картка для роботи в парах, групах, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ.

1. Привітання.

- Stand up, please. Good morning!

Good morning.

How are you?

Fine, thank you.

Sit down, please.

2. Повідомлення теми та мети уроку.

- Today we’ll speak about the celebration of birthday. You learn new words and the rhyme. And make up sentences what we do every day.

- OK. Let’s start our lesson.

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

а) фонетична зарядка

- Look at our train and say what letters are missing. Sound them.

(ex 1, p. 51)

б) мовна розминка

- Look at the pictures. And say what does mother do.

(bake a cake – She bakes a cake.)

4. Повторення раніше вивченого

а) самостійна робота

- Find and circle.

W
V
u
m
W

J
Y
J
L
I

H
H
X
P
G

U
A
q
v
U

F
F
p
q
T

б) гра “ A ball”

- I’ll name the words in English and you must name them in Ukrainian.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Введення нової лексики

а) семантизація слів

- Look at the picture of ex 2.

- Say what children do on the first picture. (give presents).

- Repeat altogether.

(аналогічно вводяться слова уроку)

б) гра «Послухай і скажи»

- I’ll name the picture and you must point out.

2. Вивчення вірша.

а) читання вірша вчителем

- Listen to the rhyme and say what colours do you hear.

- OK. And now repeat all together. You can tell this rhyme your friend on his birthday.

б) розучування вірша

3. Розвиток навичок говоріння.

а) бесіда

- ex 3, p. 63

- Speak in class. Say, what they do.

б) робота в парах

- And now you have a card. Read and answer the questions.

(A. Nesvit p.52 ex 3)

4. Розвиток навичок письма.

а) повторення літер

- Look at the page 63 ex 4. Listen and find the capital letters and write.

б) робота з карткою

- Look and say what children do.

- make up sentences and write down in your copybooks.

5. Розвиток навичок читання.

- ex 5, p. 63

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ.

1. Підведення підсумків уроку.

- What new words did you learn at our lesson? What tasks did you like most of all?

2. Закінчення уроку.

- At home tell your parents about your birthday party.

- The lesson is over. Good – bye!