Узагальнення та систематизація вивченого про займенник


Мета: повторити засвоєні учнями правила написання займенників, формувати орфографічні та орфоепічні навички школярів, узагальнити вивчене про займенник як частину мови; розвивати уміння дітей висловлювати свої думки; познайомити шестикласників з народними віруваннями.

Хід уроку

1.  Оргмомент ( мета уроку, запис числа ...).

2.    Вступне слово вчителя

Сьогодні 1 березня, перший день весни. А ця пора року навіює на нас особливу радість, бо увесь навколишній світ оживає, зодягається у зелень. І на початку уроку ми прогуляємося з вами на "орфографічну галявину", де кожен з вас зірве листочок і знайде там займенник, який треба написати разом, окремо чи через дефіс.

3.    "Орфографична галявина"

(що)нибудь, (ні)(до)чого, (ні)коли, (де)хто, (аби)який, який(сь), (козна)кого, (будь)що, (будь)що, який(небудь), (ні)(перед)ким, (у)(кого)небудь, (будь)(з)ким, (ні)кого, (хтозна)який, (аби)який.

Отже, ми з вами повторили орфограми "Дефіс у неозначених займенниках", "Ні у заперечних займенниках".

4.  Лінгвістичний диктант (див. додаток).

Я починаю речення, ви записуєте його продовження. А тепер, керуючись правильними відповідями і нормами оцінювання, поставте собі відповідну кількість балів.

5. Мовний «марафон»

2 учні працюють біля дошки, всі інші з картками. Хто напише найбільше займенників за 2 хв.

Особові

Вказівні

Неозначені

Заперечні

Присвійні

         
         

б. Постав наголос (один учень біля дошки)

- Який розділ науки про мову вивчає норми літературної вимови.

- Звідки можемо дізнатись про те, правильно ми поставили наголос чи ні?

Нам потрібно поставити наголос у цих словах

котрий, абичий, невідь-хто, абиякі, будь-кого, казна-чого, когось, на комусь, якої-небудь, котрих-небудь

а консультант з орфоепії перевірить, чи правильно ми це зробили.

б.Лінгвобаскет

Вчитель кидає м"яч, говорячи займенник у Н.в., учень ловить, ставить займенник у формі Д.в.

1) Поставити займенники у формі Н.в.

 тобою ти

на ньому він

собою     -

чим               що

когось       хтось

2) Поставити займенники у формі Д.в.

дехто                     декому

хтозна-який хтозна-якому

весь                       всьому

та                           тій

вона                       їй

8.  Пригадай !

Морфемний розбір ( 1 учень біля дошки).

Якийсь, будь - котрий, абихто,  який.

9.  Стилістичне редагування

  • Чи багато у мові займенників?
  • Як часто вони вживаються?
  • Яка стилістична функція займенників?(зв'язують текст, допомагають уникнути повторів).

Робота учнів з картками. В одному з відредагованих речень займенник розібрати як частину мови.

10.  Гра «Будь уважним, ввічливим»

Крім того, що займенники зв"язують текст і допомагають уникнути повторів, деякі з них використовуються для виявлення ввічливого ставлення до співрозмовника.

  • Які це займенники ?
  • Складіть привітання улюбленій вчительці до 8 Березня.
  • Як пишеться це сполучення?
  • Пом"ятайте, що привітання має такі складові :

а)  звертання (дорога, вельмишановна, шановна ...);

б)  привітання ;

в)  побажання;

г)  дата,підпис.

Робота над привітанням.

-        Зачитайте,будь ласка, тексти своїх привітань.

11.  Підведення підсумків.

12.  Д/з Повторити теоретичний матеріал про займенники, написати привітання рідним з нагоди свята (на вибір).

З березнем пов'язано чи не найбільше обрядів весняного циклу, бо березень був у наших далеких предків початок нового року.

Березень - особливий місяць. Березень, як кажуть , і усміхнеться, і заплаче, й ошкіриться крутим норовом. Недарма про березневу конозисту і непередбачливу вдачу кажуть: у березня жіночий характер, бо вночі тріщить, а вдень плющить. Але весна вже своє бере; тому інша народна мудрість стверджує: "В березні кожух і без ґудзиків теплий"

ЛІНГВІСТИЧНИЙ ДИКТАНТ

1. Займенник - це самостійна частина мови, яка вказує на предмет, ознаку і кількість, але не називає їх.

2.  Займенники відповідають на питання іменників, прикметників, числівників хто? що? який? чий? скільки?

3.  Займенники в реченні виконують синтаксичну функцію підмета, означення, додатка та інших членів речення.

4.  Займенники за значенням поділяються на такі розряди: особові, зворотний, питальні, відносні, неозначені, заперечні, присвійні, вказівні, означальні.

5.  До питальних займенників відносяться хто? що? який? чий? котрий? скільки?

6.  Через дефіс пишуться неозначені займенники, які утворилися за допомогою префіксів казна-, хтозна-, будь- та суфікса -небудь.

7.  Разом пишуться займенники з префіксами аби-, де-, з суфіксом -сь.

Норми оцінювання.

0 помилок -

12б

1 недоречність -

11 б

2 недоречності -

10б

3 недоречності -

1 помилка -

2 помилки -

3 помилки -

4 помилки -

5 помилок -

6 помилок і більше

-2б

Клас: 

6

Автор: 
Лимар Владислава Євгенівна, учитель вищої категорії, старший учитель
Предмети: 
Українська мова