Негативні ознаки появи Інтернету


3. Чи є негативні ознаки появи Інтернету в житті людини? Наведіть приклади. Сформулюйте такі негативні ознаки.

  • непродуктивне використання часу;
  • заміна «живого спілкування» на віртуальне;
  • велика кількість «непотрібної», недостовірної.
  • забороненої та нецензурної інформації;
  • швидкий розвиток Інтернет- залежності;
  • недостатня захищеність приватної інформації.