Конспект уроку "Лівобережжя та Слобідська Україна"


Скачати: 

Тема. Лівобережжя та Слобідська Україна

Мета: окреслити етапи цілеспрямованої діяльності російського царизму за ліквідацію автономного устрою України; з'ясувати історичне значення Української козацької держави — Гетьманщини; формувати в учнів уміння давати історичну оцінку подіям та їх учасникам; виховувати у школярів любов до вітчизняної історії.

Основні терміни й поняття: Гетьманщина, козацький устрій, автономний устрій.

Обладнання: карта, атласи, підручники, посібники, документи та ілюстрації.

К. Розумовський

 

П. Румянцев

Методичні поради

1. Активізуйте навчальну діяльність учнів шляхом евристичної бесіди:

а) поясніть значення понять «гетьман», «Гетьманщина».

б) на яких умовах Україна увійшла до складу Російської держави згідно з Березневими статтями 1654 року?

в) пригадайте основні етапи втрати Україною її автономних прав у складі Російської держави.

2. Вивчення нового матеріалу пропоную почати з постановки перед учнями проблемного питання:

Які причини ліквідації Гетьманщини?

3. Запропонуйте учням прочитати в підручнику про відновлення гетьманства у 1750 році й виписати в зошит причини відновлення гетьманства.

4. Вибірково перевірте й прокоментуйте.

5. Запропонуйте учням заслухати повідомлення, доповідь чи реферат про Кирила Розумовського і дати відповідь на запитання:

а) яке історичне значення діяльності гетьмана?

б) як пов'язане ім'я Кирила Розумовського із нашим краєм?

6. Організуйте роботу з історичними документами:

а) «Чолобитними гетьмана Кирила Розумовського до Катерини II» 1763 рік.

б) «Секретними інструкціями Румянцеву щодо управління краєм».

7. Для більш глибокого усвідомлення матеріалу запропонуйте учням проаналізувати спільні та відмінні риси адміністративного устрою Слобожанщини та Гетьманщини.

8. Питання «Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини» організуйте за таблицею «Етапи ліквідації решток автономного устрою Гетьманщини.

Етап

Дата

Зміст

I

1765-1769 p.p.

Генеральний опис України, проведений Румянцевим,
став основою для запровадження нової системи
оподаткування українського населення.

ІІ

Друга пол. XVIII ст.

Україна стала називатися Малоросією, Правобережжя - Південно-Західним краєм, Південь - Новоросією.

III

1775 p.

Ліквідовано Запорізьку Січ.

IV

1781 p.

Ha Лівобережній Україні скасовано полковий
адміністративний устрій. її територію поділено на
Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське,
Харківське, Катеринославське намісництва.

V

3 травня
1883 p.

Катерина II юридично узаконила кріпосне право на
Лівобережжі та Слобожанщині (указ про заборону
вільних переходів селян).

VI

28 червня
1783 p.

Ha лівобережжі козацькі полки було перетворено на
10 карабінерських регулярних полків із шестирічним
терміном військової служби.

VII

1785 p.

«Жалувана грамота дворянству» поширила на
українську шляхту права російського дворянства.

VIII

1786 p.

Секуляризація монастирських володінь завдала
серйозного удару українському духовенству.

IX

1786 p.

Символом позбавлення України автономного статусу
у складі Російської імперії стало відправлення до
Санкт-Петербурга прапорів України, гармат,
військових печаток, гетьманських клейнодів.

X

Серпень
1786 p.

Ліквідація другої Малоросійської колегії у зв'язку з
поширенням на Україну системи губернського
управління Російської імперії.

9. Запропонуйте учням заслухати повідомлення на тему: «Історичне значення Української козацької держави - Гетьманщини» й скласти план.

10. Запропонуйте учням усно або письмово дати відповідь на проблемне питання, поставлене на початку уроку: «Які причини ліквідації Гетьманщини?

11. Домашнє завдання може мати такий зміст:

1. Опрацювати текст підручника.

2. Підготувати повідомлення, реферати чи доповіді на теми:

а) «Задунайська Січ»;

б) «Військово вірних козаків»;

в) «П. Калнишевський».

Клас: 

8

Автор: 
Лавренюк Ганна Миколаївна, учитель історії Бобровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
Предмети: 
Історія України