1. У чому подібність і відмінність етапів створення інформаційної та комп’ютерної моделей. Сторінка 98


1. Обговоріть, у чому подібність і відмінність етапів створення інформаційної та комп’ютерної моделей. Подайте результати свого обговорення в текстовому документі, використовуючи відповідну схему.

Етапи створення:

КОМП'ЮТЕРНА МОДЕЛЬ

  1. Постановка та аналіз задачі.
  2. Побудова інформаційної моделі.
  3. Розробка методу ;та алгоритму дослідження.
  4. Розробка комп'ютерної моделі.
  5. Проведення комп'ютерного експерименту

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ

  • Визначення параметрів моделі та виявлення взаємозв'язки між ними.
  • Оцінювання параметрів, які є впливовими та мають бути враховані при побудові, а якими можна нехтувати,
  • Введення системи умовних позначень (здійснення опису залежностей між параметрами моделі).
  • Отримання знакової інформаційної моделіЯкщо оцінювати в загальному вигляді етапи побудови інформаційної та комп’ютерної моделі (без деталізації), то вони подібні. Оскільки комп’ютерна модель - це інформаційна модель, подана у знаковій формі та втілена за допомогою ПК.