Що перевірятимуть в адміністрації та вчителів під час аудиту школи


Міністерство освіти і науки запропонувало до публічного дискусії проект Порядку проведення інституційного аудиту шкіл, де саме оцінюється діяльність вчителя по наступним аспектам:

 • дієве планування і прогнозування педагогічними працівниками власної діяльності, впровадження сучасних освітніх технологій, форм організації освітнього процесу та підходів до оцінки навчальних досягнень з метою формування ключових компетенцій і наскрізних умінь здобувачами освіти;
 • постійне збільшення рівня проф компетентності та майстерності педагогічних працівників;
 • налагодження партнерських відносин з здобувачами освіти, їх батьками та іншими легітимними представниками, працівниками навчального закладу;
 • організація педагогічної діяльності та навчання здобувачами освіти на базі академічної доброчесності;
 • управлінські процеси (діяльність адміністрації) навчального закладу:
 • наявність дієвої стратегії і системи планування діяльності установи, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;
 • створення атмосфери довіри, прозорості, дотримання етичних норм;
 • організація освітнього процесу на базі людино і дитиноцентризму;
 • ефективна кадрова політика, забезпечення відповідних умов праці і здібностей для проф розвитку педагогічних працівників;
 • прийняття управлінських рішень на базі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії навчального закладу з суспільством;
 • формування та забезпечення політики академічної доброчесності.

У разі виявлення порушень при перевірці – термін усунення порушень визначає орган, який проводив аудит, але менше чим один календарний рік з дня прийняття розпорядження. Терміни усунення порушень, які потребують грошових витрат, узгоджуються з керівником навчального закладу або засновником.

Після закінчення певного терміну усунення порушень здійснюється перевірка результатів усунення відповідних порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику навчального закладу можуть бути дані поради щодо зміни керівника установи освіти, припинення або реорганізації навчального закладу.

Порядок проведення інституційного аудиту шкіл