Розробки та конспекти уроків з англійської мови


Узагальнюючий урок з англійської мови для 3 класу з теми: «Світ тварин».

Дана розробка уроку дозволяє виявити рівень засвоєння знань з теми «Тварини», узагальнити раніше отримані знання та вміння. Урок насичений різноманітними іграми та вправами, що викликає інтерес в учнів. Можливість опори на ігрову діяльність забезпечує природну мотивацію діяльності іноземною мовою, робить цікавими і осмисленими навіть елементарні висловлювання.
Ключові слова: animals, can, look like.

Тема №2
Я, моя сім’я та друзі(10 год.)

Урок №9
Тема: Світ тварин.

Конспект уроку «Shops and Shopping»

Тема уроку. Shops and Shopping

Цілі уроку: активізувати лексичний матеріал, розвивати навички аудіювання, діалогічного і монологічного мовлення з опорою на малюнки, предмети;

виховувати свідоме ставлення до навчання, правил поведінки між покупцями і продавцями;

розвивати комунікативні здібності й навички користувача англійською мовою;

розширювати уявлення учнів про продукти харчування в Україні.

Обладнання: предметні малюнки, картки, аудіо запис.

Відкритий урок на тему "Ходімо за покупками" (англійська мова 4 клас)

Theme 4th form #42 

Урок – рольова гра “Let’s Go Shopping “

Aim

Навчити учнів моделювати ситуацію «У магазині».
Вчити учнів будувати речення за схемами.
Закріпити назви магазинів та товарів на англійській мові.
Закріпити утворення та вживання ступенів порівняння прикметників.
Розвивати навички діалогічного мовлення учнів.
Виховувати культуру поведінки та ввічливе ставлення до людей.

Equipment

Прилавки магазинів, вивіски, товари, картки, табло для гри, мішечок з кульками та цифрами.

Відкритий урок з англійської мови в 5 класі "Члени королівської родини"

Theme “The Royal family”

Aim Навчальна:

  • Закріпити ЛО теми «Сім’я»;
  • Учити узагальнювати отриману інформацію;
  • Вчити учнів орієнтуватись у незнайомому тексті;

Розвиваюча:

  • Вдосконалювати навички читання
  • Практикувати учнів у письмі.
  • Розвивати мовленнєву реакцію.

Виховна:

Розробка уроку з англійської мови на тему "Їжа"

Мета уроку: активізувати лексико-граматичні навички усного мовлення з теми;практикувати учнів в читанні зі значним обсягом інформації за короткий проміжок часу;практикувати учнів в аудіюванні; виховувати вміння працювати в парах і групах, почуття взаємодопомоги та колективізму під час обговорення дискусійних проблем; розвивати слухову, зорову пам'ять, логічне та творче мислення;розвивати уміння аргументовано захищати свою думку; формувати культурні смаки;активізувати творчі та ділові здібності учнів.

Конспект уроку "Secrets of Long Life: Healthy Eating"

Teacher: Yakovenko Alla Valentynivna

Form: 8

Subject of the lesson: Secrets of Long Life: Healthy Eating.

Objectives:

Practical: to teach pupils to speak about their diets using key words, to develop pupils’ speaking by presenting information, to improve pupils reading skills;

Educational: to wide pupils’ outlook on the topic;

Developing: to develop pupils’ creative way of thinking, to motivate learners to communicate with each other discussing the topic;