Розробки та конспекти уроків з англійської мови


Урок з англійської мови для 3 класу "Пори року". За підручником Smart 4

Тема уроку: Пори року. Погода.
Мета: ознайомити з новими лексичними одиницями, активізувати вивчений лексико-граматичний матеріал, розвивати вміння та навички читання, письма, усного мовлення;логічне мислення, увагу та зорову пам’ять, спостережливість розвивати усні комунікативні вміння з опорою на наочність;виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань, інтерес до країни, мова якої вивчається.
Обладнання:проектор, картки.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Конспект уроку з англійської мови у 1 класіна тему: "At school" (НУШ)

The objectives of the lesson:

  • To practise vocabulary on the topic of the lesson;
  • To develop grammar, reading and writing skills;
  • To develop students’ creativity through interactive activities;
  • To form life, social and cultural competences based on project-learning strategies;

Equipment: textbook, workbook English World 1 (Liz Hocking Mary Bowen, MacMillan Education), DVD, flashcards, handouts, Internet resources, Smart Board
The procedure:

I. Організація класу

Узагальнюючий урок з англійської мови для 3 класу з теми: «Світ тварин».

Дана розробка уроку дозволяє виявити рівень засвоєння знань з теми «Тварини», узагальнити раніше отримані знання та вміння. Урок насичений різноманітними іграми та вправами, що викликає інтерес в учнів. Можливість опори на ігрову діяльність забезпечує природну мотивацію діяльності іноземною мовою, робить цікавими і осмисленими навіть елементарні висловлювання.
Ключові слова: animals, can, look like.

Тема №2
Я, моя сім’я та друзі(10 год.)

Урок №9
Тема: Світ тварин.

Конспект уроку «Shops and Shopping»

Тема уроку. Shops and Shopping

Цілі уроку: активізувати лексичний матеріал, розвивати навички аудіювання, діалогічного і монологічного мовлення з опорою на малюнки, предмети;

виховувати свідоме ставлення до навчання, правил поведінки між покупцями і продавцями;

розвивати комунікативні здібності й навички користувача англійською мовою;

розширювати уявлення учнів про продукти харчування в Україні.

Обладнання: предметні малюнки, картки, аудіо запис.

Відкритий урок на тему "Ходімо за покупками" (англійська мова 4 клас)

Theme 4th form #42 

Урок – рольова гра “Let’s Go Shopping “

Aim

Навчити учнів моделювати ситуацію «У магазині».
Вчити учнів будувати речення за схемами.
Закріпити назви магазинів та товарів на англійській мові.
Закріпити утворення та вживання ступенів порівняння прикметників.
Розвивати навички діалогічного мовлення учнів.
Виховувати культуру поведінки та ввічливе ставлення до людей.

Equipment

Прилавки магазинів, вивіски, товари, картки, табло для гри, мішечок з кульками та цифрами.

Відкритий урок з англійської мови в 5 класі "Члени королівської родини"

Theme “The Royal family”

Aim Навчальна:

  • Закріпити ЛО теми «Сім’я»;
  • Учити узагальнювати отриману інформацію;
  • Вчити учнів орієнтуватись у незнайомому тексті;

Розвиваюча:

  • Вдосконалювати навички читання
  • Практикувати учнів у письмі.
  • Розвивати мовленнєву реакцію.

Виховна:

Розробка уроку з англійської мови на тему "Їжа"

Мета уроку: активізувати лексико-граматичні навички усного мовлення з теми;практикувати учнів в читанні зі значним обсягом інформації за короткий проміжок часу;практикувати учнів в аудіюванні; виховувати вміння працювати в парах і групах, почуття взаємодопомоги та колективізму під час обговорення дискусійних проблем; розвивати слухову, зорову пам'ять, логічне та творче мислення;розвивати уміння аргументовано захищати свою думку; формувати культурні смаки;активізувати творчі та ділові здібності учнів.