Позакласна робота з математики як засіб розвитку математичних здібностей школярів

Перехід людства до науково-інформаційних технологій, формування суспільства високого інтелекту ставлять перед освітою завдання готувати людину, спроможну оволодівати новою інформацією, сприймати зміни і творити їх, здатну нестандартно мислити. Вихованню творчої людини з оригінальним мисленням і прагненням до інтелектуальної новизни має сприяти вивчення різних наук, зокрема математики, яка за висловом М.В. Ломоносова, "розум у порядок приводить". 

Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

Тема: Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів.

Мета: Пояснити учням явище ізомерії; ознайомити з міжнародною номенклатурою назв органічних сполук; сформувати уміння складати структурні формули за назвами речовин і давати назви речовинам у відповідності до їх структурних формул; розвивати пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність і самостійність учнів; сприяти формуванню наукового світогляду на основі знань про будову та різноманітність органічних речовин.

Урок української мови в 5 класі "Лексика. Синоніми й антоніми"

Урок української мови в 5 класі

Підготувала Ю.М. Гончарова, учитель української мови та літератури вищої категорії, старший учитель Волохово-Ярського НВК Чугуївського району Харківської області

Тема: Лексика. Синоніми й антоніми (практично)

Мета:

План-конспект уроку "Життя і побут давніх українців" + презентація

5 клас

Тема: Життя і побут давніх українців

Мета:

 • познайомити учнів з життям і діяльністю давніх українців, створити їхні образні портрети, продовжити формування навичок самостійної та групової роботи;
 • розвивати уміння чітко й логічно висловлювати свої думки, продовжити формування хронологічних навичок;
 • виховувати інтерес до минулого, почуття патріотизму, національної гордості.

Завдання: дослідити розвиток українських жител, розширити знання про традиційний уклад українців, звичаї, традиції.

Сценарй свята «Андріївські вечорниці»

Мета:

 • вчити дітей віддавати шану минулому, брати все найкраще у наше сьогодення, відроджуючи все найдорожче, що є в народі – традиції, історію, мову;
 • вчити поважати досвід минулих поколінь та зберігати його;
 • виховувати любов до рідного народу, його традицій, звичаїв;
 • розвивати почуття гідності за свій народ, за свою Батьківщину.

 

ХІД ЗАХОДУ

Господиня Добрий день, шановні гості! Ми раді вас вітати у нашій світлиці і дарувати хліб із золота і пшениці.

Географічні назви в історичній науці

Мета: ознайомитись з поняттям топоніміка,етноніміка, пояснити сутність та походження географічних назв; розвивати вміння користуватися історичним атласом, знаходити історичні регіони, показувати столицю України; сприяти вихованню патріотичних почуттів.

Обладнання: історична карта, портрети історичних діячів, картки з текстовими і візуальними джерелами.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування нових навичок.

Документи, які повинні бути у «Щоденнику виховної роботи класного керівника на 2015-2016 н.р.»

1. Характеристика класного колективу

 • кількість учнів, хлопців/дівчат;
 • вікова характеристика;
 • профіль навчання;
 • коротка характеристика навчальних досягнень за минулий н.р.;
 • загальна характеристика охоплення учнів позаурочною діяльністю;
 • організація учнівського самоврядування, лідерство;
 • відносини між учнями класу, конфлікти, проблеми колективу.