Завдання 3. Повідомлення про перші три етапи становлення комп’ютеризованих інформаційних технологій


Завдання 3. Використовуючи матеріали з інтернету, підготуйте повідомлення про розроблені в Україні комп’ютери перших трьох етапів становлення комп’ютеризованих інформаційних технологій.

Повідомлення

Першим таким пристроєм були китайські рахівниці, створені понад 6 тисяч років тому.

Перша обчислювальна машина була створена 1642 року французьким математиком і фізиком Блезом Паскалем (1623—1662). Його обчислювальна машина виконувала тільки додавання та віднімання. 1673 року німецький учений, математик Г. В. Лейбніц (1646— 1716) побудував обчислювальну машину, яка виконувала вже 4 арифметичні дії. 1882 року російським математиком і механіком Чебишовим (1821 — 1894) була сконструйована електромеханічна обчислювальна машина, яка також виконувала 4 дії.

Використання програм з метою автоматизації обчислювання вперше запропонував англійський науковець Беббідж. У 1833 році вчений почав створювати механічну цифрову обчислювальну машину (аналітична машина Беббіджа). Принцип програмного управління, розроблений Беббіджем, став важливою теоретичною передумовою для робіт з автоматизації обчислювання. Цей принцип полягав у тому, що інформація розбивалася на два типи: ту, що керує та ту, що обробляє.