Завдання 2. Визначте, що з наведеного нижче є інформаційними системами


Завдання 2. Визначте, що з наведеного нижче є інформаційними системами: (завдання стр. 23)

а) кулінарна книга;

б) регулювальник руху автомобільного транспорту;

в) датчик температури навколишнього середовища;

г) система забезпечення безпеки авіаційних польотів;

д) міська телефонна довідкова служба.

Відповідь обґрунтуйте.

Інформаційними системами є все що наведено в прикладах.

Інформаційні системи здавна широко застосовували. Це пов’язано з тим, що для існування цивілізації необхідний обмін інформацією — передача знань, як між окремими членами і колективами суспільства, так і між різними поколіннями. Найдавнішими й найпоширенішими інформаційними системами вважають бібліотеки. Здавна у бібліотеках збирають книжки (або їх аналоги), зберігають їх, дотримуючись певних правил, створюють каталоги різного призначення для полегшення доступу до книжкового фонду, видають спеціальні журнали та довідники, що інформують про нові надходження, ведуть облік видачі. Найстаріші (у моральному й фізичному розумінні) інформаційні системи повністю базувалися на ручній праці. Пізніше їм на зміну прийшли різні механічні пристрої для опрацювання даних (упорядкування, копіювання, асоціативного пошуку тощо). Наступним кроком стало впровадження автоматизованих інформаційних систем (АІС), у яких для забезпечення інформаційних потреб користувачів використовують ЕОМ зі своїми носіями інформації.