Вступ. Роль книжки в третьому тисячоліттіУсно
1. Прочитайте уривок із лекції Ніла Ґеймана «Чому наше майбутнє залежить від читання», застосовуючи швидке переглядове читання (про себе), і створіть теги слів (3—5) до цього
уривка.

Бібліотека; освіта; майбутнє; молодь.

2. Прочитайте ще раз цей текст виразно вголос і визначте його головну думку.
Головна думка: інформація щодо важливості читання. Бібліотека - місце, дуже важливе для кожного.

3. Прочитайте речення, у яких ідеться: а) про роль бібліотек у житті людини; б) про свободу мислення; в) про бібліотеки як сховище інформації.

  • а) Бібліотека відіграє роль розвитку й отримання інформації з книжок, які зберігаються в ній і знаходяться у вільному доступі.
  • б) Книги допомагають нам розумово розвиватись, тим самим надаючи свободу думкам і мисленню.
  • в) У бібліотеці зберігається безліч книжок, різних жанрів і тем, усі вони зосередженні в одному місці, через це будь-яку інформацію легше знайти

Аналіз та інтерпретація
4. Прочитайте уривок із лекції Ніла Ґеймана «ланцюжком», коментуючи кожне речення.
5. Із якими твердженнями автора ви погоджуєтеся, а з якими не погоджуєтеся? Поясніть свою відповідь.
Я згоден з думкою, що бібліотеки прийняли інший вигляд, але не менш важливі.

6. Яка думка з прочитаного тексту, на ваш погляд, є найважливішою? Прочитайте її виразно ще раз. Прокоментуйте.
Люди користуються бібліотеками не менше ніж раніше, а можливо й більше.

Письмово
7. Про що не сказав Ніл Ґейман? Сформулюйте власні 1—2 речення про роль бібліотек у третьому тисячолітті.
Бібліотека - це також великий простір для знайомств: обговорення книг, зустрічі, спільне читання. Проте що в цьому столітті, до них ходити вже не треба, а вони «завжди у кишені».

Цифрові технології
8. За допомогою інтернету з’ясуйте форми існування книжок у цифрову добу. Наведіть приклади сучасних цифрових книжок.
Книжки існують: паперові, аудіо, електронні книги. Наразі, майже всі книжки знаходяться також і в цифровому доступі.

10. Створіть пост для соцмереж про користь читання або про наслідки нечитання художньої літератури.
Читай! - Більше знай!

12. Сформулюйте 2—3 запитання до уривка з лекції Ніла Ґеймана.

  • Навіщо люди ідуть до бібліотек?
  • Яких видів бувають книжки?