Вступ


1. Які існують методи географічних досліджень?

  • Традиційні: описові, спостережні, порівняльні, картографічні.
  • Сучасні: аеро- та космічні методи (дистанційні).

2. Які джерела географічної інформації ви можете використати для накопичення географічних знань?

3. Чим відрізняється метод дослідження від засобу дослідження?

Методи дослідження дають відповідь на запитання як досягти результату, засоби — за допомогою чого можливо досягти поставленої мети.

4. Чому картографічним методом дослідження мають володіти як учені-географи, так і учні?

Завдяки вмінню «читати карту», аналізуючи її, учені та учні мають ширшу уяву про ті чи інші географічні явища або процеси

5. Яким є значення описового методу для географії?

Описовий метод в географії має велике значення, тому що з його допомогою можна вивчити та зобразити безліч природних та суспільних об'єктів та явищ.

6. Який зв’язок географії з іншими науками?

Географія має міжпредметний зв’язок з іншими науками: біологією, фізикою, астрономією, хімією та іншими науками. Знання цих наук дають можливість глибше вивчити ті чи інші географічні предмети та явища.