Вправа 2. Інформаційні системи.


Завдання. У текстовому документі складіть класифікацію інформаційних систем за ознаками, відмінними від ознаки «за призначенням». Використайте для цього матеріали, подані у Вікіпедії. Структуровану модель подання даних для класифікації — таблиця, схема тощо — оберіть на власний розсуд

1. Визначте, за якими ключовими словами результат пошуку в пошуковій системі Google матиме такий вигляд (мал. 1.7).

За ключовими словами: Інформаційна система.

2. Розгляньте відомості, подані у вільній енциклопедії Вікіпедії. Установіть, за якими ознаками класифіковано інформаційні системи у статті. Чи можна вважати модель подання відомостей про види інформаційних систем структурованою?

Ознаки класифікації:

  1. За ступенем автоматизації;
  2. За сферою призначення;
  3. За місцем діяльності ІС;
  4. За функціональним призначенням.

3. У текстовому процесорі створіть новий документ. Оберіть засоби текстового процесора та створіть за їх допомогою короткі, структуровані відомості про класифікацію інформаційних систем.