Відповіді на завдання на сторінці 164


1. а) для обчислення суми; б) для обчислення найменшого; в) для обчислення рівності заданому числу.

2. З метою визначення, чи є задане число серед значень елементів табличної величини.

3. Потрібно до max додати min на іншій строке.

4. Нічого не зміниться.

5. Фрагмент програми, що виводить значення елементів табличної величини з 11 чисел у рядки багаторядкового текстового поля (Memo2):

6. Фрагмент програми для проекту, в якому вводяться значення елементів табличної величини з 8 чисел, кожне із цих цілих чисел збільшується на 17, і результати виводяться в інше багаторядкове текстове поле.

Збережіть створений проект у власній папці з іменем Завдання 6.1.6.

7. Фрагмент програми для проекту, в якому вводяться значення елементів табличної величини із 6 дійсних чисел, кожне з цих чисел множиться на 3, і результати виводяться в інше багаторядкове текстове поле.

Збережіть створений проект у власній папці з іменем Завдання 6.1.7.

8. Фрагмент програми для проекту, в якому значення елементів табличної величини з 12 елементів визначаються за правилом 3 * і - 2, де і — порядковий номер елемента в цій таблиці. Значення елементів табличної величини потрібно виводити в багаторядкове текстове поле.

Збережіть створений проект у власній папці з іменем Завдання 6.1.8.