Узагальнюючий урок з англійської мови для 3 класу з теми: «Світ тварин».


Дана розробка уроку дозволяє виявити рівень засвоєння знань з теми «Тварини», узагальнити раніше отримані знання та вміння. Урок насичений різноманітними іграми та вправами, що викликає інтерес в учнів. Можливість опори на ігрову діяльність забезпечує природну мотивацію діяльності іноземною мовою, робить цікавими і осмисленими навіть елементарні висловлювання.
Ключові слова: animals, can, look like.

Тема №2
Я, моя сім’я та друзі(10 год.)

Урок №9
Тема: Світ тварин.

Мета: узагальнити лексичний матеріал з теми «Тварини», збагачувати словниковий запас учнів, вчити логічно висловлювати свої думки, розвивати фонематичний слух, артикуляційний апарат, увагу, уяву, виховувати дбайливе ставлення до тварин.

Обладнання:тематичні малюнки, картки із завданнями, іграшкові тварини.

Хід уроку

I Організаційна частина.

1. Привітання.
T: -Good morning, children!
P: - Good morning, good morning,
Good morning to you,
Good morning, good morning,
I’m glad to see you!
T: - I’m glad to see you to!

II Основна частина.

1. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

2. Фонетична розминка.
Seven seals in the sea
Sing the sоng to you and me.

3. Мовленнєва розминка. Гра «Домовлялки».
Вчитель читає вірш, а учні доповнюють рядок в риму.
Де побачити, вгадайка
В клітці грізного …(a tiger)
Або гірську козу?
Тільки в нашому …( a zoo).
Там є схожа на тигра
Вся в смужку … ( a zebra).
Дав банан я … (a monkey),
Трохи моркви … ( a donkey),
Чим пригостити я не знав
Зеленоокого … (a crocodile).

4. Складання асоціативного куща
How can animals look like?
Вчитель на дошці прикріплює слово animals(або пише), а учні називають прикметники по черзі. Також це можна провести у вигляді змагань, розділивши дітей на команди.

5. Робота з картками(письмово).
Учні самостійно виконують завдання.

6. Організація діалогічного мовлення учнів.
а) Постановка завдання.
б) Читання діалогу.
в) Контроль розуміння прочитаного.
г) Читання діалогу за ролями.
д) Складання власного діалогу на основі зразка.

A: What animals is this?
B: It’s a fox.
A: Where does it live?
B: It lives in forests.
A: How does it look like?
B: It’s red. It has got a beautiful long tail.
A: What does it eat?
B: It eats meat.

7. Фізхвилинка.
Let’s do morning exercises!
Hands up!
Hands down!
Hands on hips!
Sit down!
Stand up and jump!
One, two, three hop!
Four, five, six stop!

8. Робота з текстом.
а) Стимулювання потреби та інтересу.
б) Робота з невідомими словами.
в) Слухання тексту.
г) Контроль розуміння тексту учнями.
е) Повторне слухання тексту.
є) Пояснення інтонаційних особливостей тексту.
ж) Читання тексту учнями.

Animals
I like animals. They walk, they climb, they hop, they run. They make noises. I like to watch the animals and listen to them. I can copy them. Look! I am a cock. I can walk like a cock and say “cock-a-doodle-doo!”

9. Робота в зошиті за текстом.
Допиши слово.
1) I like … . (animals)
2) They walk, they climb, they hop, they … .( run)
3) They make … .( noises)
4) I can … them.( copy)
5) I can walk like … .( a cock and say “cock-a-doodle-doo!”)

10. Гра «What can do animals? »
Вчитель показує картку із назвою тварини або малюнок, а учні кажуть, що вона вміє.
Horse (can run, eat, sleep, walk)
Bird (can fly, eat, walk, sleep, sing)
Duck (can swim, fly, eat, sleep)
Monkey (can climb, run, eat, sleep)
Frog (can jump, eat, swim)
Cow (can walk, eat, sleep)

III Заключна частина.

Підведення підсумків.

1. Бесіда.

  • Which animals do you know?
  • What they can do?
  • What can you say about animals?

2. Гра «Pay a compliment».
Учні по черзі роблять комплімент іграшковим тваринам, яких показує вчитель.
Cat is fluffy.
Wolf is strong.
Fox is beautiful.

3. Оцінювання діяльності учнів.

4. Пояснення домашнього завдання: намалювати тварину, скласти розповідь про неї.
Прощання.
- Good bye, pupils. See you next time.

Клас: 

3

Автор: 
Задорожня Олена Володимирівна
Предмети: 
Англійська мова