Узагальнення за розділом ІV1. Конкурс на знання термінів і понять. Для перемоги в ньому наведіть найбільшу кількість правильних визначень:

 1. гуманітарні науки - предметом цих галузей дослідження є людина як соціальна істота і все, що вона створює.
 2. історичний факт - це дійсна, невигадана подія, та, що відбулася насправді;
 3. історична подія - одинична, унікальне зібрання маленьких взаємопов’язаних фактів;
 4. привід до історичної події - підстава до яких-небудь дій або вчинків, те, що стало безпосереднім поштовхом до них;
 5. історичний процес — стійка довготривала зміна явища, що має закономірний характер. Наприклад: розселення народів на території України, формування української нації, національно-визвольна боротьба українців за державну незалежність.
 6. історичне явище — фрагмент історичної реальності, який притаманний певному періоду та має типові характерні ознаки. Прикладами історичного явища є виникнення українського козацтва, Українська революція;
 7. історичне мислення — розумова діяльність людини, спрямована на осмислення минулого, сьогодення та прогнозованого майбутнього;
 8. причинно-наслідкові зв’язки - об’єктивний зв’язок між дією (бездіяльністю) тієї або іншої особи й певним наслідком;
 9. історичний образ — результат історичного опису якоїсь події, що мала вплив на суспільний розвиток. Історичним образом може бути довільний переказ певної події, художній твір на основі вивчення історичного джерела про цю подію.
 10. історичне дослідження - опис історичних фактів на основі історичних джерел.

2. Робота в малих групах. Навчальна гра «Головне - неголовне». Командам надається історичний текст, у якому вони мають визначити головні й неголовні факти. Перемагає команда, яка найшвидше виконає цю роботу правильно.

Головне:

 • Період кінця XV — ХVІІІ ст. називають Козацькою добою в історії України.
 • Мешканці лісостепу йшли на південь, до багатих на природні ресурси степів.
 • У ті часи степ був небезпечним місцем, тому уходники (як їх називали) збиралися разом у ватаги.
 • У XV ст. таких вільних людей почали називати козаками.
 • Із середини XVI ст. козаки почали зводити в степу укріплені поселення — січі.
 • У 1556 р. під керівництвом князя Дмитра Вишневецького (серед козаків мав прізвисько Байда і був їхнім гетьманом — провідником, полководцем) було створено єдиний осередок козаків.

Неголовне:

 • Там влітку полюють (заготовляють м'ясо та хутра) і ловлять рибу, а взимку повертаються додому
 • У них була зброя, щоб захистити себе в разі небезпеки, і вони жили за рахунок того, що збирали і продавали.
 • Місце для його розміщення вибрано таким чином, щоб його неможливо було дістатися та знищити. Отже, перша відома Січ розташована на острові Хортиця посередині Дніпра, нижче порогів. Її почали називати Запорозькою Січчю

3. Навчальна гра «Так чи ні?». Дайте короткі відповіді на запитання.

 1. Історія є складовою гуманітарних наук. Так чи ні?
 2. Знання історії сприяє формуванню патріотичних почуттів. Так чи ні?
 3. Принцип історизму дозволяє з’ясувати історичну правду. Так чи ні?
 4. Основний метод будь-якого наукового дослідження — це експеримент. Так чи ні?
 5. Історія — це перш за все інтерпретація подій, що відбулися. Так чи ні?
 6. Першим українським істориком був Нестор Літописець. Так чи ні?
 7. Михайло Грушевський був автором популярних історичних романів. Так чи ні?
 8. Історичний факт — це дійсна, невигадана подія, тобто та, що відбулася насправді. Так чи ні?
 9. Події, явища та процеси — це історичні факти. Так чи ні?
 10. Історичні образи створюють лише художники. Так чи ні?
 11. Історичне мислення — це розумова діяльність людини, спрямована на осмислення минулого, сьогодення та прогнозування майбутнього. Так чи ні?
 12. Привід — підстава (справжня або вигадана) до яких-небудь дій або вчинків. Так чи ні?

4. Робота в малих групах. Обговоріть наведені проблеми та представте спільні висновки класу

 1. чи всі події мають причини та привід - так.
 2. чи може бути науковий текст цікавим - так.
 3. чи може історія передбачувати майбутнє - так.

5. Колективне обговорення. Висловіть обґрунтоване пояснення, підтримавши одну з тез:

1) історичний образ не завжди відповідає історичній правді
Історичним образом може бути будь-який переказ події, художній твір на основі вивчення історичних джерел про цю подію. Будь-який переказ або художній твір може містити припущення та домисли автора.

2) історичне мислення допомагає орієнтуватися в сучасному житті.
Це реально. Насправді це перефразування відомого вислову: «Без минулого немає майбутнього».