Узагальнення за розділом ІІЗавдання та дидактичні ігри

1. Конкурс на знання термінів і понять. Для перемоги в ньому наведіть найбільшу кількість правильних визначень. Орієнтовний перелік термінів і понять:

 • Особистість - індивідуальна форма існування природи людини; особа - фізична особа, яка є членом суспільства;
 • Соціалізація - процес, за допомогою якого індивід збагачує свою участь у суспільстві через досвід попередніх поколінь, що допомагає йому належним чином функціонувати в суспільстві;
 • спільнота - група, яка утворюється для спільного здійснення певної діяльності або досягнення певної мети;
 • Правила - норми поведінки спільноти;
 • гідність - цінності будь-якої людини як моральної особистості передбачають також особливе моральне ставлення людини до себе та ставлення до неї з боку суспільства;
 • співпереживання - переживати разом із ким-небудь, поділяти чиїсь переживання;
 • емоція - переживання людиною свого ставлення до дійсності, до особистого й навколишнього життя; душевне переживання, почуття людини;
 • закон - встановлені державною владою загальнообов'язкові правила поведінки в суспільстві;
 • особистий простір - умовна область навколо людини, яку вона вважає своєю та захищає від зовнішнього вторгнення;
 • громадський простір - простір, пов’язаний із певними типами громадської діяльності, такими як спілкування, дозвілля; простір, що створює умови для прогулянок і відпочинку, творчості й освіти, громадської активності, є місцем висловлення власної позиції тощо;
 • публічний простір - будівлі, вулиці, площі, парки тощо відображають міське життя в різних формах.

2. Про які якості особистості говорять такі прислів’я та приказки: «Десять разів міряй, а раз утни», «Щоб рибу їсти, треба у воду лізти»?

 • «Десять разів міряй, а раз утни» - про можливу неуважність і безвідповідальність, про необхідність володіння певними навичками для належного виконання роботи.
 • «Щоб рибу їсти, треба у воду лізти» - про наполегливість у роботі.

3. Робота в малих групах. Навчальна гра «Три зупинки». Формуються три зупинки під назвами: Зупинка «Особистий простір»
1. Що називають особистим простором?
Особистий простір - умовна область навколо людини, яку вона вважає своєю та захищає від зовнішнього вторгнення.

2. Як виміряти особистий простір?
Щоб виміряти особистий простір, потрібно розташувати руки перед собою. Простір між вашим тілом і вашими руками - це ваш особистий простір.

3. Чи однаковий особистий простір у різних людей?
Розмір особистого простору залежить від довжини рук.

4. Де можна зіткнутися з порушенням особистого простору?
В людних місцях, у транспорті.

5. Як впливає на людину порушення її особистого простору?
Людина відчуває дискомфорт (незручно).

7. Як захистити свій особистий простір?
Небажану поведінку іншої людини стосовно вас повинна бути припинена негайно, а не до тих пір, поки людина сама не зрозуміє, що її поведінка неприйнятна. Грубе втручання в особистий простір неприпустимо.

Зупинка «Публічний простір»
1. Що називають публічним простором?
Публічний простір — будівлі, вулиці, площі, парки тощо, які відображають міське життя в усіх його різновидах.

2. Якими є межі публічного простору?
Публічний простір має межі міста.

3. Чи можна його порушити?
Ні.

4. Коли виник публічний простір?
Громадський простір і місто постають одночасно.

5. Яке значення в житті людини має публічний простір?
Від розвитку громадських просторів залежить якість життя людей.

6. Наведіть приклад публічного простору.
Міський парк.

Зупинка «Громадський простір»
1. Де в наш час проживає більшість населення Землі: у місті чи селі?
У містах проживає більшість населення

2. Для чого існує громадський простір?
Громадський простір існує для спілкування, дозвілля, прогулянок і відпочинку, творчості й освіти, громадської активності, є місцем висловлення власної позиції.

3. Що створює позитивне або негативне уявлення про сучасне місто?
Наявність облаштованих громадських просторів.

4. Користування громадським простором платне чи безплатне?
Користування громадським простором безплатне.

5. Коли виник громадський простір?
Громадські простори часто з’являються з появою міст. В основному це міська площа. Громадські простори в сучасному розумінні почали облаштовувати в містах у XVIII ст.

6. Назвіть одне з місць, що є громадським простором міста.
Міська площа.

4. Навчальна гра «Так чи ні?». Дайте короткі відповіді на запитання.
1) Формування особистості відбувається завдяки поєднанню впливів сім’ї, однолітків, школи та суспільства загалом. Так чи ні?
Так.

2) Фізична складова особистості — найбільш стійкий компонент особистості. Так чи ні?
Ні.

3) Набір якостей (мудрість, емоції, воля, рішучість, навички, уміння тощо) визначає індивідуальність особистості. Так чи ні?
Так.

4) Розрізняють такі типи особистості: пересічна, історична, видатна. Так чи ні?
Так.

5) Видатними особистостями називають тих, хто своїми вчинками, творчістю, справами здобув історично-негативну суспільну оцінку. Так чи ні?
Ні.

6) Рушійною силою розвитку особистості є суперечність між її прагненнями та можливостями. Так чи ні?
Так.

7) Кожна людина має свій особистий простір. Так чи ні?
Так

8) Громадський простір охоплює сфери життя людини, які пов’язані з виробництвом і транспортною мережею міста. Так чи ні?
Ні.

9) Щоб стати повноправним членом суспільства, кожна людина має засвоїти певну систему знань, норм і цінностей, тобто набути соціального досвіду. Так чи ні?
Так.

10) Якщо людині не вдається своєчасно вирішити завдання з формування ідентичності, у її житті може виникнути чимало проблем і конфліктів. Так чи ні?
Так.

11) Головне правило, якого треба дотримуватися в різних спільнотах, — це повага. Так чи ні?
Так.

12) Патріотизм — це любов до своєї Батьківщини. Так чи ні?
Так

5. Робота в парах. Розподіліть ролі та відтворіть уявні діалоги, що демонструють приклади правил поведінки в групі:
1) під час гри:

 • Під час гри необхідно дотримуватися її правил!
 • Так!
 • Інакше ми не зможемо грати в гру.
 • Всі ігри мають правила.
 • Без правил немає гри.

2) під час екскурсії:

 • Нам потрібно бути уважними, аби не відстати від групи!
 • Так! А ще потрібно бути чемними і слухати розповідь екскурсовода.
 • Важливо, не загубити своїх речей.

3) під час походу до лісу:

 • Не треба голосно розмовляти в лісі. Ми розполохаємо лісових мешканців.
 • Не ламайте гілля. Бережіть лісову природу.
 • А після себе в лісі не можна залишати сміття!

6. Робота в малих групах. Обговоріть наведені проблеми та презентуйте спільні висновки класу:
1) Що є вирішальним у формуванні особистості: соціальне середовище, у якому вона живе, виховання, навчання?
Соціальне середовище є вирішальним фактором формування особистості. Хоча інші перелічені чинники – освіта та навчання – також мають великий вплив.

2) Чи є особистий простір сталою величиною? Від чого залежить його розмір? Чи існують люди без особистого простору?
Особистий простір не є фіксованою величиною. Розмір особистого простору залежить від типів відносин, що складаються між людьми, статі, віку, особливостей і культурних традицій середовища. Особистий простір є для всіх віком понад 3-4 роки.

3) Скільки часу триває соціалізація людини? Поясніть свою думку.
Соціалізація людини відбувається протягом усього життя. Тому що людина все життя перебуває в суспільстві, а суспільство постійно соціалізує людину.