Уроки 32–33 Тема: Щирість, мужність і оптимізм героїні твору її вплив на життя міста. Поліанна та її друзі


Мета:з’ясувати морально-філософський аспект твору; поглиблювати вміння аналізу епічного тексту; розвивати навички виразного читання, усного зв’язного мовлення;виховувати високі морально-етичні якості учнів.

Обладнання: тексти роману «Поліанна» в перекладі Богдана Гора; виставка дитячих малюнків, запис музики Поля Моріа.

«У коханої людини повинно бути попереду щось таке, що дає їй снагу жити. Ми всі повинні знайти свій смисл життя великий він чи малий» Е. Портер

Хід уроку

І. Оголошення теми, мети і завдань уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Розкажіть епізод із прочитаних розділів, який запам’ятався найбільше, і чому ви виділили його для себе?

2. Творче завдання

- Опишіть портрет Поліанни.

ІІІ. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Завдання для учнів.

Учитель пропонує класу скласти «асоціативне коло» рис вдачі Поліанни

( а. добра

б. кмітлива

в. фантазерка

г. оптимістка

д. милосердна

е. мужня

є. доброзичлива

ж. життєрадісна

з. дружелюбна

к. мрійна

- Подумайте, як дівчина долала навколишнє зло (своєю добротою, багатою фантазією, силою духу, «грою в радість»)

2. Робота з текстом. Аналіз окремих розділів.

3. Усний переказ улюбленого епізоду роману від імені одного з героїв.

4. Вступне слово вчителя

За жанром твір «Поліанна» - роман, у якому розповідається про долю одинадцятирічної дівчинки, котру взяла на виховання багата тітка лише з «почуття обов’язку».

5.Словникова робота

(учні ведуть запис у зошитах)

1) Роман – один із жанрів художньої літератури, прозовий твір, місткий за обсягом, складний за будовою, в якому широко охоплено важливі проблеми, життєві події, розкрито історії багатьох персонажів протягом значного проміжку часу.

2) Характерні ознаки роману:

  • великий обсяг;
  • різноманіття сюжетних ліній, життєвих історій, характерів;
  • тривалість подій у часі;
  • настанова на зображення сучасності, важливих проблем дійсності та особистості;
  • складність персонажів, їх глибоке розкриття;
  • незавершеність романтичного сюжету і характерів (вони можуть мати подальше продовження);
  • поєднання різних засобів художньої оповіді (від імені автора і персонажів, описи, діалоги, монологи тощо)

6. Робота з таблицею.

- Порівняти ознаки роману і повісті.

Роман

Повість

Значний обсяг

Невеликий обсяг

Велика кількість персонажів

Невелика кількість персонажів

Складність і розгалуженість сюжету

Небагато сюжетних іній

Зображення тривалого періоду життя героїв, їх еволюція

Зображення окремих епізодів, проміжку часу із життя героїв

Глибоке розкриття життєвих історій, різноманітність людських доль

Поглиблена характеристика одного-двох персонажів, явищ

Широке коло тем і проблем суспільства, особистості

Невелике коло тем і проблем, зосередження уваги на ключових із них

ІV. Закріплення знань, умінь та навичок.

1. Заповніть прогалини в історії Поліанни

1) Переїзд Поліанни до тітки

2) (Гра)

3) Знайомство з мешканцями містечка

4) Нещасний випадок

5) (Візити друзів)

6) (Лікування Поліанни)

7) Лист від Поліанни

2. Запитання для контролю.

1. Визначте тему, ідею роману.

Тема – розповідь про долю одинадцятирічної дівчинки, котру взяла на виховання багата тітка лише з «почуття обов’язку».

Ідея – порушення широкого кола важливих суспільних, моральних і сімейних проблем сучасності.

V. Домашнє завдання

1.Повторити зміст основних епізодів роману.

2.Підготуватися до написання переказу.

VІ. Підбиття підсумків уроку

Учням пропонується на вибір одне з речень, яке потрібно продовжити:

- Мені найбільше сподобалося …

- Для мене було новим …

- Я обов’язково хочу …

- І найкраще, на мою думку, працювали …