Урок з образотворчого мистецтва "Ілюстрація"


Мета:

  • навчальна: ознайомити учнів із ілюстрацією, роботою художників – ілюстраторів, головними засобами виразності в ілюстраціях;
  • розвивальна: розвивати вміння насолоджуватися спогляданням ілюстрацій, аналізувати їх, активізувати творчу ініціативу учнів; формувати естетичні почуття, смак, творчі здібності;
  • виховна: виховувати дбайливе ставлення та любов до книги, повагу до роботи художника - ілюстратора.

Обладнання: портрети художників-ілюстраторів, ілюстрації казок, картки оцінювання, інструкція, дитячі зразки робіт.

Хід уроку

I. Організація классу.

II. Мотивация навчальної діяльності учнів.

-Чи любите ви читати?

-Підніміть руки хто ходить в бібліотеку кожного тижня?

-Хто ходить рідше?

-Хто взагалі не ходить?

-А які книги ви любите читати?

-Я вам покажу декілька книг, розгляньте їх уважно і запам’ятайте.(закриваю книги)

-Скажіть, що ви запам’ятали

-Яку з книг ви запам’ятали? Чому?(відповіді)

-То на що ви найбільше звертали увагу?

- При виборі книги ми передусім звертаємо увагу на її оформлення, а вже потім читаємо і визначаємо, наскільки вона цікава.

- Перш ніж розпочати роботу, зверніть увагу на картки які лежать у вас на партах – це картки оцінювання. Перший вид роботи – робота в парах –вміння переказати. Зміст прочитаного по 1 балу. Потім практична робота 8 балів. Презентація роботи – 2 бали.

Повідомлення теми і мети уроку.

Сьогодні на уроці ми дізнаємося що таке ілюстрація. І навіть спробуємо свої можливості в її створенні.

III. Вивчення нового матеріалу.

Розповідь про роботу художника-ілюстратора.

Письменник i педагог Василь Сухомлинський вважав, що книжка – це «геніальний витвір людського розуму, чудо з ycix чудес, створених коли-небудь людством». Що б ми не робили, чим би ми не займалися, нам завжди буде потрібен розумний і вірний помічник – книга, адже вона може розповісти чудову казку або цікаву повість.

- Про що ми можемо дізнатися з книг?

(З її сторінок звучать вірші, які ми пам’ятаємо все життя. З книжок ми дізнаємося про життя різних народів, про великі відкриття науки та техніки, про зірки та планети, про рослин і тварин. Кожна книга має свою будову і своїх творців.)

- Що ж це за люди? (Художники)

Художник розробляє всі елементи оформлення книги, кожен з яких відображає її зміст і підпорядкований загальній композиції.

Багатство оздоблення книги залежить від її призначення.

- Які бувають книги за призначенням? (підручники, словники, енциклопедії).

- Які книги більш ілюстрованні?

- З якою метою у книгах, газетах, журналах використовують фотографії, різноманітні зображення?

Так, зображення, «висвітлює», супроводжує текст літературного твору, газетної статті з метою полегшення для читачів візуалізації змісту. Такі зображення називають ілюстрацією. Над створенням ілюстрацій працюють художники-ілюстратори. Вони є своєрідними співтворцями (співавторами) книг, але не лише передають своє бачення персонажів, а й надають читачам можливість фантазувати, домислювати.

Ще одна дуже важлива деталь: які б не були ілюстрації і де б не розміщувалися, вони повинні зробити книгу більш цікавою, допомогти читачам повніше і глибше зрозуміти її текст, уявити образи героїв твору.

Відомості про виникнення ілюстрацій

Ілюстрація, як і літературні твори, існує з давніх-давен і має свою історію. Вона була відома ще у стародавньому світі (Єгипті, Греції, Римі, Китаї) у вигляді малюнків у рукописах, а в середні віки – мініатюр. У нашій країні вже з ХІ ст. книжкова графіка досягла дуже високого ступеня розвитку. Про це свідчать ілюстрації рукописних книг. «Остромирове Євангеліє» (1056-1057)

малюнок

Подивіться, як середньовічний художник гармонійно розмістив текст і художнє оформлення, надавши рукописній книжці святковості. Ще до винайдення книгодрукування книжки виготовляли в багатьох примірниках. Це робили способом кількаразового відтворення графічного рисунка, нанесеного на дошку. На той час усі літери й рисунки вирізали на одній дошці. Зверніть увагу, як вишукано оформлена перша сторінка книжки першодрукаря Івана Федорова. Минули століття. Художниками оздоблено багато літературних творів. Кращі ілюстрації увійшли до Золотого фонду країни і зберігаються в державних музеях та бібліотеках.

Малюнок стародруки

Найвідомішими художниками у галузі ілюстрації: є у Німеччині – Альбрехт Дюрер, у Росії – Валентин Сєров, а в Україні – Георгій Нарбут.(На дошці портрети, показую художників).

Робота в парах.

У вас на партах лежать листочки з цікавою інформацією. Ваше завдання уважно прочитати та потім розповісти про одного із художників.

Підніміть руки ті хто виконував завдання з позначкою червоного кольору. Про кого йшла мова у вашому тексті. (прикріплюю прізвище художника).

Представником якої країни він є? Що цікавого про нього дізналися?

Одним із сучасних українських художників-ілюстраторів є Владислав Єрко – переможець престижних художніх та книжкових виставок. Загальне визнання отримали його чорно-білі ілюстрації до книг та кольорові до «Снігової королеви» Андерсена. Як же створюється це диво – ілюстрація?

Для створення ілюстрації існує багато технік, зокрема авторських. Найпоширенішими з-поміж них є акварель, гуаш та кольорові олівці. Ілюстрування не має обмежень: художник обирає зручну для себе форму та улюблену ним техніку виконання. Сьогодні в ілюструванні також застосовують комп’ютерну графіку.

До вашої уваги пропоную декілька ілюстрацій до українських народних казок:

Рукавичка Іван Царевич Івасик–Телесик

Зачарована Царівна

Фізкультхвилинка

А зараз ми перетворимося на художників-ілюстраторів і створимо власні ілюстрації до літературного твору.

IV.Практична робота.

-Щоб вдало ілюструвати книгу, потрібно прочитати твір і вибрати характерні епізоди, що розкривають зміст тексту. Спочатку потрібно зробити кілька ескізів. На цьому етапі варто відмовитися від дрібних деталей і зосередити увагу на головному.

Головних дійових осіб виділяють розміром, місцем, світлом і кольором. Наступний крок: продумати позу, одяг і оточення персонажа.

-Сьогодні ми будемо створювати ілюстрації до казок «Дюймовочка» та «Фарбований лис» за вибором.

- На партах у вас лежать інструкції до послідовного виконання ілюстрації перегляньте та пригадайте послідовність.

Послідовність виконання ілюстрації:

1.Вибрати характерні епізоди, що розкривають зміст тексту.

2.Виконати ілюстрацію олівцем, звернути увагу на головних дійових осіб (виділити їх розміром, місцем); продумати їхні позу, одяг, оточення.

3.Виконати ілюстрацію в кольорі:

  • покрити фон і літературних персонажів ко­льором;
  • порівняти кольорові співвідношення (світлотіньова різни­ця, контраст);
  • за допомогою світлотіні, кольора, контраста виділити ком­позиційний центр;

4.Деталізувати елементи композиції.

V Актуалізація набутих знань.

На сьогоднішньому уроці ми отримали багато нової інформації.

Давайте пригадаємо її за допомогою гри «Незакінчені речення»

  • Зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті з метою полегшення для читачів візуалізації змісту…..(ілюстрація)
  • Над створенням ілюстрацій працюють …(художники-ілюстратори).

VI. Підсумки уроку, виставка робіт

Ви створили образи казкових героїв; за допомогою кольору та одягу розкрили їх характери і навіть переказали основний зміст твору.

Хто створював ілюстрацію до казки … вийдіть і презентуйте свою роботу.

Перегляньте картки оцінювання і виставте собі оцінки.

Відомий французький філософ Дені Дідро писав: "Люди перестають мислити, коли припиняють читати". Отож, нехай вірним другом для вас завжди залишається книга.

Клас: 

5

Автор: 
Трипадуш Тетяна Василівна учитель образотворчого мистецтва Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів
Предмети: 
Образотворче мистецтво