Урок № 2 Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні)


Тема уроку. Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні). Гуманістичні цінності, втіленні у фольклорних творах різних народів. Література і фольклор.

Мета уроку. Допомогти учням зрозуміти ідейно-художній зміст прислів’їв та приказок, їх роль і значення в духовному розвиткові людства, розвивати навички виразного читання, вміння коментувати і пояснювати їх, виховувати відповідно до морально-етичних норм, закріплених у прислів’ях та приказках.

Обладнання. Карта світу, ілюстрації до збірки «Прислів’я і приказки народів світу, виставка книг. Диск з піснями.

Теорія літератури. Прислів’я, приказки, «мандрівні сюжети».

«Народна творчість є тим животворним захистом, що зберігає прадавню мудрість і передає її з одного часу в інший» Якоб і Вільгельм Грімм

Хід уроку

1. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Вступне слово вчителя.

Здавна люди помічали смішне, дивне, розумне чи нерозумне в діях і вчинках інших, у різних явищах життя, влучно це характеризували короткими висловами, які запам’ятовувалися із покоління в покоління і дійшли до нашого часу. Наприклад, англійці – «не вір, що за морем на виноградній лозі сосиски ростуть», в’єтнамці – «щоб бути людиною – учись невпинно», шведи – «не натрудиш рук, не натрудиш і зубів», японці – «дужий той, хто самого себе перемогти може».

Сьогодні і ми зачерпнемо мудрості і з бездонної криниці, ім’я якій – усна народна творчість.

ІІ. Оголошення теми і мети уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Експрес – опитування

Світова література це - …

Є такі види літератури - …

Пізнати літературу інших народів нам допомагають …

Твір, з якого здійснюється переклад називається…

Я знаю таких найвідоміших перекладачів…

Зі статті підручника я дізналася про такий цікавий факт…

2. Презентація учнями своїх улюблених книжок.

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями нового матеріалу.

Культурам різних народів притаманне прагнення до виразного висловлювання в стислій формі, в якому виражено народний погляд на якесь явище. Такі висловлювання називаються «прислів’я і приказки». Вони дуже схожі між собою, утім мають і розбіжності. Микола Гоголь писав, «ні в чому не відбилась повною мірою та віковічна повнота розуму нашого, яка міститься в наших прислів’ях». Вони узагальнюють спостереження людей над життєвими явищами, віддзеркалюють народні погляди на явища природи, родинне життя, людські чесноти і вади тощо. В них виражається народна оцінка того чи іншого явища. За змістом вони можуть бути різними: історичними, про природу, суспільне життя, мораль…

За формою прислів’я є стійкими. Їх можна вживати в різних життєвих і мовних ситуаціях. В них знайшли відображення особливості життя культури, і мови різних народів.

Наприклад в англійців побутує прислів’я «Дощить о сьомій гарна погода об одинадцятій». Це тому, що в них спостерігається часта зміна погоди. У французів «Для хороброго серця немає нічого не можливого», тобто зі сміливістю і твердими переконаннями можна всього досягти.

V. Формування нових знань, умінь та навичок (по групах)

1. Виразно прочитайте подані прислів’я. Розкрийте зміст кожного з них.

2. Знайдіть прислів’я, схожі за змістом. Наприклад: (про дружбу, про працю, про слово і так далі).

3. Доберіть до поданих прислів’їв народів світу українські прислів’я (схожі або протилежні за змістом).

4. Наведіть приклади прислів’їв, які вживаються у вашій місцевості. Розкрийте їх зміст.

5. Якщо ви володієте англійською мовою прочитайте англійське прислів’я мовою оригіналу.

Порівнюємо

Що спільного в змісті і формі цих прислів’їв?

«Однією рукою двох жаб не впіймаєш» (китайське)

«За двома зайцями поженешся – жодного не здоженеш» (українське)

«Де немає праці, там сакура не цвіте» (японське)

«Де немає праці, там сади не цвітуть» (українське)

«Не зробиш масла не надоївши молока» (французьке)

«Без труда нема плода» (українське)

6. Демонстрація вчителем збірок прислів’їв народів світу.

7. Інтерактивна вправа «ланцюжок мудрості»

Учні по черзі пояснюють зміст прислів’їв і коментують їх.

VІ. Самостійна робота.

1.Виразне читання учнями приказок.

Що край, то звичай. (польське)

Де слов’янин, там і пісня (польське)

На війні як на війні (французьке)

Голод не тітка (російське)

Або пан, або пропав (російське)

3. Питання і завдання для учнів.

- Прочитайте приказки і розкрийте їх зміст.

- Порівняйте їх з прислів’ями і скажіть, що в них спільного, і чим відрізняються між собою.

- Слово – срібло… (мовчання золото) (німецьке)

- Не май сто рублів (російське).

VІІ. Робота в парах

1. Читання учнями загадок.

2. Питання і завдання для учнів.

  • Які предмети, або явища стали об’єктами для створення загадок?
  • Чому у різних народів існують схожі загадки?
  • Хто має ноги, та немає рук?
  • Йде але з місця не зрушить?

3. Творче завдання.

Складіть самостійно дві три загадки. Загадайте їх своїм батькам, друзям.

VІІІ. Прослухування учнями народних пісень.

Яке враження у вас від прослуханих пісень?

Яке місце посідають пісні в усній народній творчості?

На які види поділяються пісні?

Які ознаки пісень?

Приведіть приклади народних пісень.

Які почуття емоції втіленні в них.

Як пісні допомагають людям.

Підсумки вчителя і висновки дітей.

Домашнє завдання.

Навчитися виразно читати і пояснювати прислів’я і приказки, загадки і пісні. Вивчити визначення понять із літературного словника.

За бажанням вивчити кілька прислів’їв і приказок.