Урок 11. Синтез фольклорних і літературних елементів у казках О.Пушкіна. Система образів


Урок 11 Тема: Синтез фольклорних і літературних елементів у казках О.Пушкіна. Система образів

Мета: працювати над розвитком навичок виразного читання віршованого твору, розкрити уславлення російської народної казки у вступі до поеми "Руслан і Людмила", звернути увагу на його структуру та образну систему; формувати навички порівняння літературного твору із творами фольклору; розвивати образне мислення, пам'ять, усне мовлення; виховувати любов і повагу до слова, інтерес до творчості О.Пушкіна.

Обладнання: малюнки учнів, тлумачний словник В.І.Даля.

Тип уроку: комбінований.

 

Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма! А.С. Пушкин

Зміст роботи

Бесіда (перевірка домашнього завдання).

- Що таке народна казка? Літературна? Що в них спільне, що відмінне?

- Яких героїв літературних казок ви знаєте? Хто написав ці казки?

- Які казки О. Пушкіна ви знаєте? Назвіть героїв цих казок.

- Що було джерелом казкової творчості О.Пушкіна? Аргументуйте відповідь цитатами з уривка "Край лукомор'я...".

  • Робота з темою уроку та епіграфом.
  • Виразне читання вступу учнями.
  • Бесіда за структурою та змістом прологу.

- Зверніть увагу на будову прологу. На які частини його можна поділити? Зачитайте їх.

- Прочитайте першу частину. Яку частину народної казки вам нагадує цей уривок? (зачин). Наведіть відомі вам зачини. Яку функцію виконує зачин у народних казках?

- Прочитайте другу частину. Виділіть у ній самостійні картини..

- Які рядки прологу ви віднесли б до заключних? Які твори фольклору мають подібні кінцівки? Наведіть приклади відомих вам кінцівок народних казок.

- Якою картиною відкривається уривок "Край лукомор'я..."? Як ви уявляєте лукомор'є?

- Назвіть головного героя першої частини. Пригадайте фольклорні твори, у яких зустрічається цей персонаж. Як його називають?

- Друга частина прологу розпочинається словом "Там". Скільки разів повторюється це слово? Як ви думаєте, на що воно вказує?

- З якими казковими та фантастичними створіннями ми зустрічаємось на початку другої частини уривку?

- Хто в пролозі уособлює злі сили? За якими казками вони вам відомі? Поясніть походження їх імен.

Повідомлення учнів.

Перший учень. Хатка Баби Яги знаходиться у дрімучому лісі, і для того, щоб потрапити до неї, необхідно промовити такі слова: "Избушка, избушка! Стань к лесу задом, ко мне передом." У хатинці на печі лежить Баба Яга "костяная нога из угла в угол, нос в потолок врос." Вона відчуває запах людини і невдоволено говорить: "Фу, фу, фу! Бывало русского духа слыхом не слыхать, видом не видать, а ныне русский дух сам в ложку садится и в рот валится".

- Чому ж Баба Яга не виносить «русского духа», тобто запаху людини? (Дослідники фольклору стверджують, що Яга - мрець, який охороняє вхід в царство померлих.)

- Казкова картина хатинки Баби Яги змінюється виходом із морських глибин тридцяти витязів. Згадайте, в якій казці Пушкіна ми знаходимо продовження цієї картини?

Другий учень. В свете есть иное диво:

Море вздуется бурливо,

Закипит, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,

Разольется в шумном беге,

И очутятся на бреге,

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря,

Все красавцы удалые,

Великаны молодые,

Все равны как на подбор,

С ними дядька Черномор.

(«Сказка о цареСалтане»)

- Хто в пролозі, окрім Баби Яги, уособлює злі сили? У яких казках ви з ними зустрічались?

Третій учень. Образ чаклуна - старого карлика, який літає у повітрі, прийшов із відомої російської народної казки "Три підземних царства".

Ім'я Кащея Безсмертного пов'язано зі словом "кістка" (рос. "кость") і стало характеристикою самого образу, який за тлумаченням В.І. Даля означає "изнеможденного непомерно худобою человека, особенно старика, скрягу, скупца.., корпящего над своею казною". Пушкін дотримується цього тлумачення.

- Прочитайте заключну частину вступу. Чим вона відрізняється від традиційної казкової кінцівки?

- Як ви розумієте слова "и мед я пил"?

- Знайдіть і прочитайте головні рядки вступу. Як ви їх розумієте?

  • Виразне читання вступу хором.
  • Порівняння оригінального і перекладного текстів.
  • Підсумкова бесіда.

- Назвіть основні казкові картини вступу до поеми "Руслан і Людмила".

- Яких фантастичних, казкових персонажів ви зустріли, коли читали уривок?

- Хто з них уособлює добрі, злі сили?

- Як закінчуються народні казки? Як Пушкін закінчує вступ до "Руслана і Людмили"?

- Прочитайте головні рядки вступу. Як ви їх розумієте?

Домашнє завдання. Вивчити вступ до поеми "Руслан і Людмила" напам'ять.