Тестові завдання за розділом IV «Українські землі наприкінці 50-х років XVII ст. — на початку XVIII ст.»


1 А; 2 Б; З В; 4 В; 5 В; 6 В; 7 Б; 8 Б; 9 В; 10 В; 11 Б; 12 Б; 13 (1 Б, 2 А, З В, 4 Г); 14 (Б, В, Г, А); 15 (1, 2, 4).