Тест-контроль №2. Сторінка 37Сторінка 37. Правильні відповіді виділені жирним

1. Унаслідок утворення хімічного зв'язку між двома атомами Нітрогену

 • А енергія поглинається
 • Б енергія виділяється
 • В енергія спочатку поглинається, потім - виділяється.
 • Г енергія спочатку виділяється, потім - поглинається.

2. Унаслідок утворення хімічного зв'язку між двома атомами Нітрогену утворюється спільна електронна оболонка. Вона подібна до електронної оболонки атома

 • А Гелію
 • Б Оксигену
 • В Неону
 • Г Літію

3. Ковалентний зв'язок між атомами Х -У виникає за рахунок

 • А переходу електрона від У до X
 • Б сил електростатичного притягання між атомами X та У
 • В перекривання атомних орбіталей атомів X та У
 • Г переходу пари електронів від У до X

4. Ковалентним зв'язком сполучені атоми

 • А лужних елементів
 • Б металічних елементів
 • В неметалічних елементів
 • Г інертних елементів

5. Ковалентним зв'язком сполучені атоми

 • А Натрію
 • Б Сульфуру й Флуору
 • В Неону
 • Г Натрію й Хлору

6. У якій речовині два типи хімічного зв'язку - йонний і ковалентний?

 • А SОз
 • Б МgF2
 • В КОН
 • Г Н2SO4

7. Укажіть аморфну речовину

 • А кухонна сіль
 • Б бурштин
 • В алмаз
 • Г йод

8. Укажіть речовину з молекулярними кристалічними ґратками

 • А вода
 • Б натрій хлорид
 • В алмаз
 • Г графіт

9. Укажіть речовину з атомними кристалічними ґратками

 • А сахароза
 • Б алмаз
 • В карбон (ІV) оксид
 • Г калій бромід

10. Укажіть речовину з йонними кристалічними ґратками

 • А вода
 • Б графіт
 • В карбон (ІV) оксид
 • Г магній оксид