Тема 5. Природні комплекси. Розділ 3. Сторінка 213-217


1. Що зветься природним комплексом?

Територія, на який взаємодіють всі компоненти природи.

2. Що зветься географічною оболонкою?

Географічна оболонка - комплексна оболонка, в межах якої стикаються, проникають одна в одну і взаємодіють верхні шари літосфери, вся гідросфера та біосфера і нижні шари атмосфери.

3. Що означає цілісність географічної оболонки?

Це взаємозв'язок та взаємозалежність її компонентів: рельєфу, атмосферного повітря, вод, ґрунтів, органічного світу.

4. Яким чином взаємопов'язані між собою різні природні компоненти?

Вони стикаються, проникають одна в одну і взаємодіють, зв'язані між собою завдяки колообігу речовин.

5. Як проявляються колообіги речовини та енергії в природі?

Здійснюється обмін речовиною й енергією між різними оболонками Землі (колообіг води, повітря в атмосфері, речовин у земній корі, біологічні колообіги).

6. Яке значення колообігу речовини та енергії в географічній оболонці?

Вода прискорює природні процеси (бере участь у вивітрюванні гірських порід, впливає на формування ґрунтів та рослинного покриву), колообіг води пов’язує всі компоненти природи між собою.
Завдяки руху повітряних мас можливий світовий колообіг води, вивітрювання гірських порід, внаслідок чого змінюються їх властивості.
Завдяки біологічному колообігу зелені рослини утворюють органічні речовини, які є основою для живлення більшості тварин. А після відмирання рослин і тварин органічні рештки розкладаються бактеріями до мінеральних речовин, які знову поглинаються зеленими рослинами.

7. Продемонструйте на конкретних прикладах прояв ритмічності географічної оболонки.

Обертання Землі навколо своєї осі спричинює добові зміни температури, вологості, розвитку рослин і тварин.
Обертання Землі навколо Сонця зумовлює річні ритми природних процесів

8. Обґрунтуйте важливість врахування в господарській діяльності людей цілісності географічної оболонки.

Зміна будь-якого компонента природи впливає на весь природний комплекс. З розвитком людського суспільства небезпечним стає втручання людини у природні процеси та явища. Осушення боліт викликає зникнення болотної рослинності та окремих видів тварин, змінюється структура ґрунту, мілішають річки та озера.

1. Що зветься природною зоною?

Це великий зональний природний комплекс, що має спільні кліматичні умови, ґрунти, рослинний і тваринний світ.

2. Що зветься вертикальною поясністю?

Зміни природних комплексів у горах з висотою.

3. Під впливом яких чинників утворюються природні зони?

  • тип клімату
  • рельєф

4. Чому в горах природні зони змінюються з висотою?

З підняттям у гори змінюється температура повітря, тиск, вологість, тобто з висотою швидко змінюються кліматичні умови, що призводить до зміни природних комплексів.

5. Які є причини зміни природних зон з півночі на південь?

Завдяки різниці кута падіння сонячних променів на поверхню землі залежно від географічної широти відповідно змінюються кліматичні умови.

7. За яких умов природні зони змінюють своє широтне простягання?

Під впливом господарської діяльності людини (розорювання земель, видобування корисних копалин, вирубування лісів), а також внаслідок глобального потепління.