Тема 5. Природні комплекси. Перевіримо себе


1. Визначте повний набір компонентів, з яких складаються природні комплекси: А - Води, гірські породи, ґрунти, рослинність, споруди, повітря. Б - Рослинність, штучні водосховища, болота, тварини, гірські породи. В - Гірські породи, повітря, води, ґрунти, рослинність і тварини. Г - Тварини, рослинність, води, ґрунти, канали, музеї природи

В - Гірські породи, повітря, води, ґрунти, рослинність і тварини

2. Визначте, що таке природні зони: А - Комплекси, що відрізняються співвідношенням вологи і тепла. Б - Комплекси, утворення яких зумовлено кількістю тепла. В - Комплекси, утворення яких зумовлено передусім рельєфом. Г - Комплекси, утворення яких зумовлено кліматом і рельєфом

Г

3. Визначте, що таке природні комплекси: А - Стійкі в просторі й часі сукупності природних компонентів, що розвиваються як єдине ціле, Б - Комплекси природи, В - Сукупність природних і штучних (створених людиною) компонентів, Г- Сукупність непов’язаних між собою природних компонентів

А

4. Оберіть правильне визначення поняття «Висотна поясність - це зміна природних зон. ..»: А - з висотою Б - у горизонтальному напрямку, В - через зміни температури, Г - через зміни кількості опадів

А

5. Оберіть зональні природні комплекси: 1 - Тундра 2 - Рівнини, 3 - Тайга,4 - Гейзери, 5- Пустелі, 7 - Ізотерм

1, 3, 6

1. Яка є чисельність населення Землі?

Понад 7 млрд

2. Які народи найчисленніші?

Китайці, індійці, американці, росіяни

3. Які причини формування різних рас?

Кліматичні умови відповідних географічних зон

4. Які причини нерівномірного розселення людей по Землі?

Залежить від природних умов

5. Які зовнішні ознаки рас?

Різний колір шкіри, волосся, очей, форма голови.

6. Як змінювалася чисельність населення Землі упродовж історії людства?

Більшу частину історії людства приріст населення був невисокий. У першому тисячолітті чисельність населення становила 230 млн чоловік. Рубіж 18-19 ст.-1 млрд. У 20 ст. кількість людей душе швидко збільшилась. У 30-х р. 20 ст.- 2 млрд, у 60-х р. - 3 млрд, кінець 20 ст.- 6 млрд, зараз 7 млрд.

7. Порівняйте за картою густоту населення в різних регіонах земної кулі і зробіть висновки.

Найгустіше заселена територія давнього землеробства: долина Нілу, Велика Китайська рівнина, Індогангська низовина. У полярних і тропічних пустелях в умовах суворого клімату й обмеження умов для ведення господарства густота населення вкрай низька.

8. Обґрунтуйте нерівномірність розселення людей по Землі.

У зв’язку із сприятливістю або несприятливістю
природних умов для життя та ведення господарства.