Тема 3. Гідросфера. Розділ 3. Сторінка 198


1. Визначте, де зосереджена основна маса води гідросфери: А - льодовики, В - моря і океани, Б - річки та озера, болота

В - моря і океани

2. Визначте основні проблеми вод суходолу: А - мала площа, В - нестача і забруднення, Б - солоність, Г - мала глибина

В - нестача і забруднення

3. Знайдіть відповідність між поняттями та їхнім змістом: А - повінь, Б - паводок, В - режим живлення річки, Г - верховодка; 1 - регулярні зміни рівнів і кількості води, 2 - щорічний відносно тривалий розлив річкових вод, 3 - короткочасні раптові підняття води в річках, 4 - води, розташовані між двома водотривкими шарами, 5 - найближчі до земної поверхні підземні води, що не мають суцільного поширення

А -2, Б - 3, В-1, Г - 4.

4. Оберіть типи озер, що розрізняються за походженням улоговин: 1 - материкові, 2 - залишкові, 3 - долинні, 4 - вулканічні, 5-верхові, 6 - низинні, 7 - лиманні

4,7

5. Назвіть частини річкової долини: 1 - вододіл, 2 - басейн, 3 - заплава, 4 - тераса, 5 - низовина, 6 - річище, 7 - річкова система

3,4,6