Тема 3. Гідросфера. Розділ 3. Сторінка 193


1. Як розрізняють підземні води за умовами залягання?

За умовами залягання поділяються:

  • на верховодку,
  • ґрунтові,
  • між пластові гори.

2. Які води називають артезіанськими?

Міжпластові води, що залягають у ввігнутих порід під постійним тиском.

3. Яким чином виникають джерела підземних вод?

  • Вода рік, озер,
  • атмосферні опади,
  • розтавання снігу.

4. За яких умов утворюються артезіанські води?

Під великим тиском, на глибині.

5. Чим відрізняються мінеральні води від інших вод?

Хімічною складовою: мають розчинені солі та гази.

6. Які є відмінності в утворенні термальних вод у порівнянні з іншими підземними водами?

Перебувають на великих глибинах або в районах вулканічної діяльності.