Тема 3. Гідросфера. Розділ 3. Сторінка 183-185


Озера

1. Які є озера за походженням?

  • Тектонічні,
  • вулканічні,
  • реліктові,
  • льодовикові,
  • лиманні,
  • старичні,
  • карстові,
  • термокарстові,
  • загатні.

2. Як різняться озера за солоністю?

Солоні, прісні, мінеральні.

3. Чому деякі озера називають залишковими?

Виникли від давніх морських басейнів.

4. Чому вода в деяких озерах солона?

У безстічних озерах накопичується сіль.

5. Чому сучасна географія складається з багатьох наук?

Складається з допоміжних наук, які застосовують географічні знання у своїх областях.

6. Для чого потрібні географічні знання?

Знання географії розширює кругозір людини, допомагає застосовувати їх в практичному житті.

Болота

1. Що є болотом?

Болото надмірно зволожена ділянка суходолу з шаром торфу.

2. Чим небезпечні болота?

Обмежує використання природних ресурсів, негативно впливають на навколишнє середовище.

3. Чим різняться між собою низинні і верхові болота?

Верхові болота живляться атмосферними опадами, низинні - підземними.

4. Які зміни відбуваються у разі знищення боліт?

Обміління, загибель птахів, звірів.

5. Яку роль відіграють болота в природі?

Вони є фільтрами, які очищають воду річок і струмків.

6. Чому болота утворюються не всюди?

Болота виникають тільки на заболоченому ґрунті, або зрощеності водойм, внаслідок надлишкової вологи.

7. Визначте за фізичною картою півкуль і України місця поширення боліт.

Між Білоруським Поліссям та Балтійським морем.

8. Спрогнозуйте зміни в природі України внаслідок штучного осушення боліт

Обміління річок, зменшення кількості опадів, загибель місцевої флори та фауни, уповільнення росту дерев, рослин, зниження рівня води в криницях.