Тема 3. Гідросфера. Розділ 3. Сторінка 176-179


2. Що належить до вод суходолу?

Річки, озера, болота, льодовики, підземні води.

3. Що таке річковий басейн?

Територія, з якої річка збирає свої води.

4. Яким чином заплава із часом перетворюється на терасу?

Якщо суходіл піднімається щодо рівня моря, то річка почне заглиблюватись у заплаву. З часом річка виробить нову глибшу заплаву, стара перетвориться на терасу.

5. Як утворюються пороги на річках?

В місцях виходу твердих гірських порід, які перетинають русло річки утворюються пороги.

6. Чим різняться рівнинні та гірські річки?

Характером руху течії.

7. Чим річковий басейн відрізняється від басейну океану?

Масштабом.

1. Звідки річки поповнюють запаси води?

З озера, болота, джерела.

2. Що називають ерозією?

Розмивання річкою ґрунту.

3. Як утворюється дельта?

Завдяки її наносами.

4. Чому річка утворює меандри?

Розмив річища річковими водами, акумуляція відкладів.

5. Чим повінь відрізняється від паводка?

Найвищий рівень води в річці в певний час - Повінь.
Паводок раптові підйоми води в будь-який час.

6. Від чого залежить режим річки?

Від зміни рівня води в певну пору року.